Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถาบันการเงิน
Skip Navigation Links
โครงสร้างระบบการเงินไทยExpand โครงสร้างระบบการเงินไทย
บทบาทของ ธปท.Expand บทบาทของ ธปท.
การกำหนดนโยบายสถาบันการเงินExpand การกำหนดนโยบายสถาบันการเงิน
การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ความร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่น
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
มุมสถาบันการเงินExpand มุมสถาบันการเงิน
สถิติสถาบันการเงิน
เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์
มุมประชาชนExpand มุมประชาชน
รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bankExpand รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bank
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราค่าธรรมเนียม
วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
รวมเรื่องน่าสนใจExpand รวมเรื่องน่าสนใจ

สถาบันการเงิน > วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
ผู้จัดการบริการ   สุวิทย์ (0-2283-6875)    เปรมจิต (0-2283-5856)   
  ปี 2555 
 

 

พ.ศ.   

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2555


1. วันจันทร์ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ 1/
(วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555)
2. วันอังคาร 3 มกราคม วันหยุดพิเศษ (เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ)
3. วันพุธ 7 มีนาคม วันมาฆบูชา 2/ 
4. วันศุกร์ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
5. วันจันทร์ 9 เมษายน วันหยุดพิเศษ (เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ)
6. วันศุกร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
7. วันจันทร์ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ 1/
(วันเสาร์ที่ 14 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน)
8. วันอังคาร 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
9. วันจันทร์ 7 พฤษภาคม ชดเชยวันฉัตรมงคล
(วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม)
10. วันจันทร์ 4 มิถุนายน วันวิสาขบูชา
11. วันพฤหัสบดี 2

สิงหาคม

วันอาสาฬหบูชา
เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ธปท. เห็นควร    กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนตามความเห็นของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษา
12. วันจันทร์ 13

สิงหาคม

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม)
13. วันอังคาร 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14. วันพุธ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15. วันจันทร์ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
16. วันจันทร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี


                     สำหรับสถาบันการเงินในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวัน หากวันตรุษดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์ นอกจากนี้ ธปท. ได้กำหนดให้วันที่ 23 ม.ค. 2555 เป็นวันหยุดทำการของ สง. ในจังหวัดดังกล่าวเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ 


หมายเหตุ
            1/ ธปท. กำหนดวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ เพียง 1 วัน (ได้แก่ วันที่ 2 ม.ค. 55 และ 16 เม.ย. 55) ตามมติ ครม. วันที่ 3 ก.พ. 47 ซึ่งให้ถือเป็นหลักการว่า กรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน
            2/ ปี 2555 เป็นปีอธิกมาส คือ ปีที่มีเดือน 8 สองครั้งตามปฏิทินจันทรคติของไทย จึงทำให้วันมาฆบูชาซึ่งปกติตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 แทน
            3/ กรณีวันหยุดภาคครึ่งปีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ธปท. จะไม่พิจารณากำหนดวันหยุดชดเชย  

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.