Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถาบันการเงิน
Skip Navigation Links
โครงสร้างระบบการเงินไทยExpand โครงสร้างระบบการเงินไทย
บทบาทของ ธปท.Expand บทบาทของ ธปท.
การกำหนดนโยบายสถาบันการเงินExpand การกำหนดนโยบายสถาบันการเงิน
การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ความร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่น
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
มุมสถาบันการเงินExpand มุมสถาบันการเงิน
สถิติสถาบันการเงิน
เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์
มุมประชาชนExpand มุมประชาชน
รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bankExpand รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bank
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราค่าธรรมเนียม
วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
รวมเรื่องน่าสนใจExpand รวมเรื่องน่าสนใจ

สถาบันการเงิน > วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
ผู้จัดการบริการ   สุวิทย์ (0-2283-6875)    เปรมจิต (0-2283-5856)   
  ปี 2556 
พ.ศ.   

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2556 


1. วันอังคาร 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2. วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
3. วันจันทร์ 8 เมษายน ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
(วันเสาร์ที่ 6 เมษายน)
4. วันจันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์
5. วันอังคาร 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ 1/
(วันเสาร์ที่ 13 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน)
6. วันพุธ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
7. วันจันทร์ 6 พฤษภาคม ชดเชยวันฉัตรมงคล
(วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม)
8. วันศุกร์ 24 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
9. วันจันทร์ 1

กรกฎาคม

วันหยุดภาคครึ่งปี
10. วันจันทร์ 22

กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา 2/
11. วันจันทร์ 12

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12. วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
13. วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14. วันอังคาร 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
15. วันจันทร์ 30 ธันวาคม วันหยุดกรณีพิเศษ
16. วันอังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปี


                     สำหรับสถาบันการเงินในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวัน หากวันตรุษดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์  


หมายเหตุ
            1/ ธปท. กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ เพียง 1 วัน (ได้แก่ วันที่ 16 เม.ย. 56) ตามมติ ครม. วันที่ 3 ก.พ. 47 ซึ่งให้ถือเป็นหลักการว่า กรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไปโดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน
            2/ เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ธปท. เห็นควรกำหนดให้วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนตามความเห็นของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษา 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.