Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถิติ
Skip Navigation Links
สถิติตลาดการเงินExpand สถิติตลาดการเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
สถิติสถาบันการเงินExpand สถิติสถาบันการเงิน
สถิติระบบการชำระเงินExpand สถิติระบบการชำระเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาคExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาค
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ
แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
บทความและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ
สถิติทั้งหมด/ติดต่อสอบถาม
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.

สถิติ > สถิติตลาดการเงิน > ตลาดทุน
  สถิติตลาดทุน 

ได้แก่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของตลาดต่างๆ  หลักทรัพย์ออกใหม่  ตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่จำแนกตามประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์ออกใหม่จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC)  ยอดคงค้างหลักทรัพย์

    

รหัสตาราง ชื่อตาราง ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด คำอธิบายข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด
FM_CM_001 SET & External Stock Market Indexes    28 ม.ค. 2558
FM_CM_002 หลักทรัพย์ออกใหม่    09 ม.ค. 2558
FM_CM_003 ตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่จำแนกตามประเภทธุรกิจ    09 ม.ค. 2558
FM_CM_004 หลักทรัพย์ภาคเอกชนออกใหม่ในประเทศจำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC)    09 ม.ค. 2558
FM_CM_005 ยอดคงค้างหลักทรัพย์    09 ม.ค. 2558
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.