Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
พิพิธภัณฑ์ ธปท.
Skip Navigation Links
รู้จักพิพิธภัณฑ์Expand รู้จักพิพิธภัณฑ์
วังบางขุนพรหมExpand วังบางขุนพรหม
วังเทวะเวสม์Expand วังเทวะเวสม์
บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์Expand บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมExpand กิจกรรม
เกร็ดความรู้Expand เกร็ดความรู้
พิพิธภัณฑ์ ธปท.สภน.Expand พิพิธภัณฑ์ ธปท.สภน.

พิพิธภัณฑ์ ธปท. > วังบางขุนพรหม > ห้องประชุมเล็ก
ผู้จัดการบริการ   อัมพร (0-2283-5266,0-2283-5654)    อมร (0-2283-6723)   
  ห้องประชุมเล็ก 
ห้องประชุมเล็ก 


                 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต โปรดดนตรีทั้งไทยและสากล โดยทรง นิพนธ์เพลง ไว้ถึง39 เพลง แต่เดิมห้องนี้จึงเคยเป็นห้องเก็บเครื่องดนตรีของวังบางขุนพรหม  เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ตำหนักวังบางขุนพรหมเป็นสถานที่ทำการ จึงใช้ห้องนี้เป็นที่ประชุมผู้บริหารสำหรับพิจารณากำหนดนโยบายการเงินที่สำคัญของประเทศมาโดยตลอด ห้องนี้มีรูปหล่อครึ่งตัวของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 7 ซึ่งอยู่ในตำแหน่งยาวนานกว่า 12 ปี  บางครั้งห้องนี้จึงถูกเรียกว่า “ห้องดร.ป๋วย”

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.