Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.
Skip Navigation Links
การรับส่งข้อมูลทาง Internet
การส่งข้อมูลสำรวจExpand การส่งข้อมูลสำรวจ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับส่งข้อมูลExpand ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับส่งข้อมูล
แบบรายงานและเอกสารชี้แจง

การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > แบบรายงานและเอกสารชี้แจง
ผู้จัดการบริการ   วิเชียร (0-2283-5120)    สุมาลี (0-2283-6729)   
  แบบรายงานและเอกสารชี้แจง 

       

                 แบบรายงานและเอกสารประกอบการชี้แจง ที่ต้องจัดส่งให้กับ ธปท. ผ่านช่องทางการส่งข้อมูล DMS ทั้งทาง Extranet และ  Internet  โดยจัดกลุ่มแบ่งตามประเภทข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลด้านสถาบันการเงิน กลุ่มข้อมูลด้านตลาดเงิน และกลุ่มข้อมูลด้านระบบชำระเงิน

 


สถาบันการเงิน
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.