Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ภาวะเศรษฐกิจ
Skip Navigation Links
เศรษฐกิจในประเทศExpand เศรษฐกิจในประเทศ
เศรษฐกิจต่างประเทศExpand เศรษฐกิจต่างประเทศ
เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงExpand เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง
งานวิจัยและสัมมนาวิชาการ
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
ผลการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจ > เศรษฐกิจในประเทศ > เศรษฐกิจภาคเหนือ > บทความและงานวิจัย
ผู้จัดการบริการ   โสภิต (0-5393-1155)    ณวรา (0-5393-1144)   
  บทความและงานวิจัย 
 
หนี้ครัวเรือนภาคเหนือ : ทางออกด้วยการให้ความรู้ทางการเงินหนี้ครัวเรือนภาคเหนือ.pdf479 KB
การผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : แรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมในภาคเหนือบทความการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์_แรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมในภาคเหนือ (2).pdf242 KB
SMEs: รุกรับปรับกระบวนยุทธ์เพื่อรุดหน้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนSMEsรุกรับปรับกระบวนยุทธ์เพื่อรุดหน้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.pdf405 KB
จับสัญญาณเศรษฐกิจ ปรับทิศนโยบาย เดินสายภาคสนามกับ ธปท.บทความ 2557_จับสัญญาณเศรษฐกิจ ปรับทิศนโยบาย เดินสายภาคสนามกับ ธปท_final.pdf400 KB
ทิศทางเศรษฐกิจเหนือครึ่งปีหลัง 2557บทความ-ทิศทางเศรษฐกิจเหนือครึ่งปีหลัง_2557.pdf181 KB
ปรับเชิงรุก ปลุกเชิงรับ จับกระแสนักท่องเที่ยวจีนFAQ_89(2).pdf995 KB
แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 57 ... ยังขับเคลื่อนไปได้พอควรแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 57.pdf358 KB
เจาะเศรษฐกิจเหนือ...กับ...การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเจาะเศรษฐกิจเหนือกับการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต.pdf1301 KB
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือ.pdf428 KB
เศรษฐกิจเหนือก้าวสู่การเติบโต....บนศักยภาพที่แท้จริงเศรษฐกิจเหนือก้าวสู่การเติบโตบนศักยภาพที่แท้จริง.pdf468 KB
การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ : ผลกระทบต่อการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากบทความ ค่าแรงขั้นต่ำผลต่อการผลิตเสื้อผ้าแม่สอด.pdf304 KB
เศรษฐกิจภาคเหนือกับแรงส่งในระยะต่อไปแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 56.pdf189 KB
จับตาเศรษฐกิจเหนือปีมะเส็งจับตาเศรษฐกิจเหนือปีมะเส็ง.pdf242 KB
เศรษฐกิจเหนือยังขยายตัวดี แม้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2555 และแนวโน้ม.pdf286 KB
เกาะติดอสังหาฯ : ร้อนแรงไปหรือไม่?เกาะติดอสังหาฯ ร้อนแรงไปหรือไม่.pdf101 KB
วิกฤตเศรษฐกิจ EU ผลกระทบต่อการส่งออกของภาคเหนือผลกระทบEUต่อการส่งออกของภาคเหนือ.pdf88 KB
เศรษฐกิจภาคเหนือยังขยายตัวดี....แม้มีความเสี่ยงต้องเฝ้าติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือครึ่งปีหลัง 55.pdf142 KB
เจาะลึกข้าวเวียดนาม..เร่งเสริมแนวทางการพัฒนาข้าวไทยเจาะลึกข้าวเวียดนามเร่งเสริมแนวทางการพัฒนาข้าวไทย.pdf58 KB
ทางเลือก ทางรอด ธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือ ในช่วง Green (Low) Season55_06_22@ทางเลือกทางรอดท่องเที่ยวภาคเหนือ.pdf148 KB
มาตรการคว่าบาตร: พม่ากระเทือนแค่ไหน? และก้าวต่อไปที่ต้องจับตาการยกเลิกการคว่ำบาตรพม่า.pdf145 KB
ส่องเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 1 ปี 2555 และแนวโน้มส่องเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 1 ปี 2555 และแนวโน้ม.pdf80 KB
วิกฤตเศรษฐกิจยุโรปแม้จะไกลเหนือ แต่ก็ต้องเตรียมตัวไว้บ้างผลกระทบEU_ต่อเศรษฐกิจปทและภาคเหนือ-.pdf155 KB
ผลการปรับปรุงดัชนีเศรษฐกิจภาคเหนือผลการปรับปรุงเศรษฐกิจภาคเหนือ.pdf575 KB
รายงานภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554 และผลกระทบจากอุทกภัยรายงานภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาคเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2554.pdf363 KB
บทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือบทบาทSFIต่อภาคเหนือ.pdf100 KB
ภาวะและแนวโน้มการท่องเที่ยวในภาคเหนือปี 2554service Report 2011.pdf707 KB
รายงานภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ ประจำไตรมาส 2 ปี 2554รายงานภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2554.pdf587 KB
โครงสร้างตลาดส่งออกข้าวไทยและเวียดนามโครงสร้างตลาดส่งออกข้าวไทยและเวียดนาม.pdf337 KB
ภาวะและแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่CM_RealEstate.pdf101 KB
รายงานภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ ประจำไตรมาส 1 ปี 2554Q1_2011@Electronic Report.pdf359 KB
แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือปี 2554NREconOutlook2011.pdf190 KB
รายงานภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2553Q4_2010@Electronic Report.pdf301 KB
แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 ด้านการเงินของจีนแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 ด้านการเงินของจีน.pdf144 KB
ผลของเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ต่อข้าวไทยผลAFTAต่อข้าว_Monthly.pdf150 KB
รายงานภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2553รายงานภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเหนือ.pdf423 KB
บริบทการค้าชายแดนไทย-พม่าภายหลังการเลือกตั้งในสหภาพพม่าบริบทการค้าชายแดนไทย-พม่าภายหลังการเลือกตั้งในสหภาพพม่า.pdf334 KB
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการปรับตัว ของผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ5309_FxSurvey_Monthly.pdf243 KB
ระบบชลประทานกับการเกษตรไทยThailandIrrigationAgriSector.pdf648 KB
รายงานภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553รายงานภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553.pdf334 KB
รายงานภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ ประจำไตรมาส 1 ปี 2553รางานภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ ประจำไตรมาส 1 ปี 2553.pdf801 KB
การสำรวจการใช้จ่ายในจังหวัดเชียงใหม่กรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์การสำรวจการใช้จ่ายในจังหวัดเชียงใหม่กรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์.pdf75 KB
ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการในภาคเหนือ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจปัญหาและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการในภาคเหนือ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ.pdf235 KB
การสำรวจธุรกิจโรงแรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 25535303_SongkarnFestivalCM.pdf73 KB
สถานการณ์ภัยแล้งปี 25532553@Drought_Agri.pdf427 KB
นโยบายการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกา52_10_05@FarmBill.pdf89 KB
สถานการณ์และผลกระทบของแรงงานต่างด้าวในระบบเศรษฐกิจไทยForeignLabor.pdf4358 KB
พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่CMInvestor.pdf169 KB
ภาวะการผลิตและคำสั่งซื้อล่วงหน้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ2009MayArticle.pdf132 KB
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสาเหตุของการเกิด NPLs ของ SMEs : กรณีศึกษาภาคเหนือรายงานวิจัย SMEs.pdf666 KB
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ2550_10@ElectronicsIndustryinNorthern.pdf106 KB
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านคลังหวัดในภาคเหนือของปีงบประมาณ 25502550_09@BudgetaryDisbursement2007.pdf77 KB
ภาวะอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 25502550_08@RealEstateCondition_Q22007.pdf92 KB
โครงสร้างแรงงานของภาคเหนือ2550_06@StructureLabor.pdf150 KB
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาคเหนือ255005@VillageFunds.pdf108 KB
ภาวะอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2550255004@RealEstateConditions.pdf87 KB
สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบน255003@HazePollution.pdf206 KB
การจัดทำดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของภาคเหนือ255002@HousingIndex.pdf127 KB
สถานการณ์ไข้หวัดนกในภาคเหนือ255001@BirdFlu.pdf217 KB
โครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย254504@DebtSuspending.pdf80 KB
องค์กรการเงินชุมชน : บทสำรวจสถานะความรู้กรณีศึกษาภาคเหนือ254206@CommunityFinancOrg.pdf276 KB
พม่า : โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย254206@MyanmarInvestOpp.pdf133 KB
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ254305@ElectronicIndustry.pdf92 KB
บทบาทสำนักงานตัวแทนธนาคารกลางในภูมิภาค : ประสบการณ์ประเทศอังกฤษ254305@RoleofCentralBankRep.pdf116 KB
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป : บทความสำรวจสถานะปัจจุบัน254305@ThaiEuropeanUnion.pdf188 KB
บทบาทสินเชื่อต่อการเจริญเติบโตของภาคเกษตรไทย : บททดสอบเชิงประจักษ์ของข้อมูลระหว่างปี 2527 -2539254305@RolesofRuralCredit.pdf93 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนตุลาคม 25575710_ReportRice--NRO--monthly.pdf65 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนกันยายน 25575709_ReportRice--NRO--monthly.pdf64 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนสิงหาคม 25575708_ReportRice--NRO--monthly.pdf63 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนกรกฎาคม 25575707_ReportRice--NRO--monthly.pdf64 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนมิถุนายน 25575706_ReportRice--NRO--monthly.pdf102 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนพฤษภาคม 25575705_ReportRice--NRO--monthly.pdf102 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนเมษายน 2557Rice_Apr_2014.pdf1162 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนมีนาคม 2557Rice_Mar_2014.pdf1237 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนกุมภาพันธ์ 25575702_ReportRice--NRO--monthly.pdf64 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนมกราคม 25575701_ReportRice--NRO--monthly.pdf62 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนธันวาคม 25565612_ReportRice--NRO--monthly.pdf64 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนพฤศจิกายน 25565611_ReportRice--NRO--monthly.pdf64 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนตุลาคม 25565610_ReportRice--NRO--monthly.pdf105 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนกันยายน 25565609_ReportRice--NRO--monthlyx.pdf63 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนสิงหาคม 25565608_ReportRice--NRO--monthlyx.pdf64 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนกรกฎาคม 2556Report_July2013.pdf1067 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนมิถุนายน 25565606_ReportRice--NRO--monthly.pdf63 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนพฤษภาคม 25565605_ReportRice--NRO--monthly.pdf62 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนเมษายน 25565604_ReportRice--NRO--monthlyx.pdf66 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนมีนาคม 25565603_ReportRice--NRO--monthlyx.pdf61 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนกุมภาพันธ์ 25565602_ReportRice--NRO--monthlyx.pdf62 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนมกราคม 25565601_ReportRice--NRO--monthly.pdf102 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนธันวาคม 25555512_ReportRice--NRO--monthly.pdf165 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนพฤศจิกายน 25555511_ReportRice--NRO--monthly.pdf168 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนตุลาคม 25555510_ReportRice--NRO--monthly.pdf219 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนกันยายน 25555509_ReportRice--NRO--monthly.pdf235 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนสิงหาคม 25555508_ReportRice--NRO--monthly.pdf210 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนกรกฎาคม 25555507_ReportRice--NRO--monthly.pdf208 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนมิถุนายน 25555506_ReportRice--NRO--monthly.pdf215 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนพฤษภาคม 25555505_ReportRice--NRO--monthly.pdf231 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนเมษายน 25555504_ReportRice_NRO.pdf196 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนมีนาคม 25555503_ReportRice--monthly.pdf243 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนกุมภาพันธ์ 25555502_ReportRice_monthly.pdf216 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนมกราคม 25555501_ReportRice_monthly.pdf196 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนธันวาคม 25545412_ReportRice.pdf86 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนพฤศจิกายน 25545411_ReportRice.pdf86 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนตุลาคม 25545410_ReportRice--Website.pdf83 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนกันยายน 25545409_ReportRice--Website.pdf79 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนสิงหาคม 25545408_ReportRice--Website.pdf118 KB
รายงานราคาสินค้าเกษตรสำคัญ : ข้าว เดือนกรกฎาคม 25545407_ReportRice--Website.pdf115 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนมิถุนายน 25545406_ReportRice.pdf223 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนพฤษภาคม 25545405_ReportRice_Monthly.pdf221 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนเมษายน 25545404_ReportRice_Monthly.pdf145 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนมีนาคม 25545403_ReportRice_Monthy.pdf124 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนกุมภาพันธ์ 25545402_ReportRice_Monthly.pdf175 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนมกราคม 25545401_ReportRice_Monthly.pdf189 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนธันวาคม 25535312_ReportRice_Monthly.pdf216 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนพฤศจิกายน 25535311_ReportRice_Monthly.pdf173 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนตุลาคม 25535310_ReportRice_Monthly.pdf386 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนกันยายน 25535309_ReportRice_Monthly.pdf314 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนสิงหาคม 25535308_ReportRice_Monthly.pdf338 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนกรกฎาคม 25535307_ReportRice_Monthly.pdf360 KB
รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนมิถุนายน 2553รายงานสถานการณ์ข้าวไทย เดือนมิถุนายน 2553 และไตรมาส 2 ปี 2553.pdf324 KB
สถานการณ์ข้าวไทยครึ่งแรกปี 2552 และแนวโน้มปี 2552520815_BlockRice.pdf111 KB
สถานการณ์ข้าวไทยในปัจจุบันRiceConditions.pdf68 KB
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยในภาคเหนือ25430728_FinancialAssistance.pdf48 KB
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ25430728_ElectronicIndustry.pdf66 KB
โครงสร้างธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ25430728_HotelBusiness.pdf43 KB
แรงงานต่างด้าวในภาคเหนือ25430728_ForeignLabor.pdf53 KB
การลงทุนในภาคเหนือ25430728_CapitalFormation.pdf54 KB
การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ.2000 (Y2K) ของธนาคารแห่งประเทศไทย25430728_Y2K.pdf56 KB
ระบบการหักบัญชีเช็คของสถาบันการเงินในภาคเหนือ25430728_CheckClearingSystem.pdf57 KB
การดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ภาคเอกชนในภาคเหนือ25430728_DebtRestructuring.pdf66 KB
องค์กรการเงินชุมชนในภาคเหนือ25430728_CommunityFinancialOrganization.pdf48 KB
มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ในภาคเหนือ25430728_Miyazawa.pdf53 KB
อุตสาหกรรมส่งออกในภาคเหนือ25430728_ExportIndustry.pdf56 KB
 
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.