Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถาบันการเงิน
Skip Navigation Links
โครงสร้างระบบการเงินไทยExpand โครงสร้างระบบการเงินไทย
บทบาทของ ธปท.Expand บทบาทของ ธปท.
การกำหนดนโยบายสถาบันการเงินExpand การกำหนดนโยบายสถาบันการเงิน
การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ความร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่น
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
มุมสถาบันการเงินExpand มุมสถาบันการเงิน
สถิติสถาบันการเงิน
เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์
มุมประชาชนExpand มุมประชาชน
รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bankExpand รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bank
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราค่าธรรมเนียม
วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
รวมเรื่องน่าสนใจExpand รวมเรื่องน่าสนใจ

สถาบันการเงิน > วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
ผู้จัดการบริการ   สุวิทย์ (0-2283-6875)    เปรมจิต (0-2283-5856)   
  ปี 2552 
พ.ศ.   

วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ประจำปี 2552


1.  วันพฤหัสบดี 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2.  วันศุกร์ 2 มกราคม วันหยุดพิเศษ
(เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว)
3.  วันจันทร์ 9 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
4.  วันจันทร์ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
5.  วันจันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
6.  วันอังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์
7.  วันพุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์
8.  วันศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
9.  วันอังคาร 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
10.  วันศุกร์ 8 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
11.  วันพุธ 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี
12.  วันจันทร์ 6 กรกฎาคม วันหยุดพิเศษ
(เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐอีกทางหนึ่ง ในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและส่งเสริมการท่องเที่ยว)
13.  วันอังคาร 7 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ธปท. เห็นควร    กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนตามความเห็นของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษา
14.  วันพุธ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
15.  วันศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
16.  วันจันทร์ 7 ธันวาคม

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม)

17.  วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
18.  วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี


                     สำหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ
(วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวัน หากวันตรุษดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์  
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.