Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถาบันการเงิน
Skip Navigation Links
โครงสร้างระบบการเงินไทยExpand โครงสร้างระบบการเงินไทย
บทบาทของ ธปท.Expand บทบาทของ ธปท.
การกำหนดนโยบายสถาบันการเงินExpand การกำหนดนโยบายสถาบันการเงิน
การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ความร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่น
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
มุมสถาบันการเงินExpand มุมสถาบันการเงิน
สถิติสถาบันการเงิน
เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์
มุมประชาชนExpand มุมประชาชน
รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bankExpand รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bank
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราค่าธรรมเนียม
วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
รวมเรื่องน่าสนใจExpand รวมเรื่องน่าสนใจ

สถาบันการเงิน > วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
ผู้จัดการบริการ   สุวิทย์ (0-2283-6875)    เปรมจิต (0-2283-5856)   
  ปี 2553 
พ.ศ.   

วันหยุดทำการของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2553


1.  วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2.  วันจันทร์ 1 มีนาคม ชดเชยวันมาฆบูชา
(วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์)
3.  วันอังคาร 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4.  วันอังคาร 13 เมษายน วันสงกรานต์
5.  วันพุธ 14 เมษายน วันสงกรานต์
6.  วันพฤหัสบดี 15 เมษายน วันสงกรานต์
7.  วันจันทร์ 3 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
(วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม)
8.  วันพุธ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
9.   วันพฤหัสบดี 20 พฤษภาคม วันหยุดพิเศษ
10.   วันศุกร์ 21 พฤษภาคม วันหยุดพิเศษ
11.  วันศุกร์ 28 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
12.  วันพฤหัสบดี 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี
13.  วันจันทร์ 26 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ธปท. เห็นควร    กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนตามความเห็นของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษา
14.  วันพฤหัสบดี 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

      15. 

วันศุกร์ 13 สิงหาคม วันหยุดพิเศษ
(เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ)
16.  วันจันทร์ 25 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช
(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม)
17.  วันจันทร์ 6 ธันวาคม

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม)

18.  วันศุกร์ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
19.  วันศุกร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี


                     สำหรับสถาบันการเงินในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวัน หากวันตรุษดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์  

 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.