Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถาบันการเงิน
Skip Navigation Links
โครงสร้างระบบการเงินไทยExpand โครงสร้างระบบการเงินไทย
บทบาทของ ธปท.Expand บทบาทของ ธปท.
การกำหนดนโยบายสถาบันการเงินExpand การกำหนดนโยบายสถาบันการเงิน
การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ความร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่น
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
มุมสถาบันการเงินExpand มุมสถาบันการเงิน
สถิติสถาบันการเงิน
เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์
มุมประชาชนExpand มุมประชาชน
รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bankExpand รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bank
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราค่าธรรมเนียม
วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
รวมเรื่องน่าสนใจExpand รวมเรื่องน่าสนใจ

สถาบันการเงิน > รวมเรื่องน่าสนใจ > แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ระยะที่ 1)
ผู้จัดการบริการ  จิตเกษม (0-2283-5849)     
  แถลงข่าวกระทรวงการคลัง 
ฉบับที่ วันที่ เรื่อง
1/2547 6 ม.ค.47 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
113/2547 30 ธ.ค.47 การให้ความเห็นชอบการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.