Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถาบันการเงิน
Skip Navigation Links
โครงสร้างระบบการเงินไทยExpand โครงสร้างระบบการเงินไทย
บทบาทของ ธปท.Expand บทบาทของ ธปท.
การกำหนดนโยบายสถาบันการเงินExpand การกำหนดนโยบายสถาบันการเงิน
การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ความร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่น
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
มุมสถาบันการเงินExpand มุมสถาบันการเงิน
สถิติสถาบันการเงิน
เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์
มุมประชาชนExpand มุมประชาชน
รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bankExpand รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bank
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราค่าธรรมเนียม
วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
รวมเรื่องน่าสนใจExpand รวมเรื่องน่าสนใจ

สถาบันการเงิน > มุมสถาบันการเงิน > เจ้าหน้าที่สัมพันธ์สถาบันการเงิน > จำแนกตามหัวข้อนโยบาย
ผู้จัดการบริการ   วารุณี (0-2356-7789)      
  กิจการสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย / อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ 

 หัวข้อนโยบาย

 


รายละเอียด : การเปิด-ปิด สาขา, ประเภทสาขา, เวลาทำการ, วันหยุดทำการประจำปีของสถาบันการเงิน, อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ 
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร Email
นายสักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้บริหารทีม 0-2283-6875 0-2283-5983 SakkapoP@bot.or.th
นายศุภกร โชติกอาภา ผู้วิเคราะห์อาวุโส 0-2283-6819 0-2283-5983 SuppakoC@bot.or.th

Update 3 พ.ค. 2555

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.