Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถาบันการเงิน
Skip navigation links
โครงสร้างระบบการเงินไทยExpand โครงสร้างระบบการเงินไทย
บทบาทของ ธปท.Expand บทบาทของ ธปท.
การกำหนดนโยบายสถาบันการเงินExpand การกำหนดนโยบายสถาบันการเงิน
การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ความร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่น
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
มุมสถาบันการเงินExpand มุมสถาบันการเงิน
สถิติสถาบันการเงิน
เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์
มุมประชาชนExpand มุมประชาชน
รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bankExpand รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bank
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราค่าธรรมเนียม
วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
รวมเรื่องน่าสนใจExpand รวมเรื่องน่าสนใจ

สถาบันการเงิน > รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bank
ผู้จัดการบริการ   กรองแก้ว เอกศิษฐ์ (0-2356-7061)
  รายชื่อ ที่อยู่ Website สถาบันการเงิน
โปรดเลือก  
ลำดับสัญลักษณ์ชื่อสถาบันที่อยู่
1 ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    http://www.bangkokbank.com
333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
2 ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.ktb.co.th
35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
3 ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
    http://www.krungsri.com
1222 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1304
4 ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.kasikornbank.com
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2888-8888
โทรสาร 0-2888-8882
5 ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
    http://www.kiatnakin.co.th
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2680-3333
โทรสาร 0-2256-9933
6 ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.cimbthai.com
44 ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7000, 0-2638-8000
โทรสาร 0-2633-9026
7 ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.tmbbank.com
3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111
โทรสาร 0-2990-6010
8 ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
    http://www.tisco.co.th
48/2 ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6000
โทรสาร 0-2633-6800
9 ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
    http://www.scb.co.th
9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-1000
โทรสาร 0-2544-4948
10 ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
    http://www.thanachartbank.co.th
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000
โทรสาร 0-2217-8333
11 ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
    http://www.uob.co.th
191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2343-3000
โทรสาร 0-2287-2973-4
12 ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
    http://www.lhbank.co.th
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000
โทรสาร 0-2677-7223
13 ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
    https://www.sc.com/th/
90 อาคารสาทรธานี ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-4000
โทรสาร 0-2724-4444
14 ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
    http://www.icbcthai.com
622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2663-9999
โทรสาร 0-2663-9888
1