Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
Skip Navigation Links
รู้จักกองทุนฯExpand รู้จักกองทุนฯ
กฎหมายและประกาศExpand กฎหมายและประกาศ
การจำหน่ายทรัพย์สินExpand การจำหน่ายทรัพย์สิน
การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี
การบริหารจัดการหนี้Expand การบริหารจัดการหนี้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องExpand ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน > รู้จักกองทุนฯ > งบการเงิน
ผู้จัดการบริการ   สุวรรณี (0-2356-7202)    มณี (0-2356-7116)   
  งบการเงิน 

 

 งบดุลย่อ

งบการเงินประจำปี 2556FS2556.pdf70 KB
งบการเงินประจำปี 2555FS2555.pdf37 KB
งบการเงินประจำปี 2554FS2554.pdf72 KB
งบการเงินประจำปี 2553FS2553.pdf34 KB
งบการเงินประจำปี 2552FS2552.pdf23 KB
งบการเงินประจำปี 2551FS2551.pdf43 KB
งบการเงินประจำปี 2550FS2550.pdf40 KB
งบการเงินประจำปี 2549FS2549.pdf27 KB
งบการเงินประจำปี 2548FS2548.pdf30 KB
งบการเงินประจำปี 2547FS2547.pdf30 KB
งบการเงินประจำปี 2546FS2546.pdf30 KB
งบการเงินประจำปี 2545FS2545.pdf30 KB
งบการเงินประจำปี 2544FS2544.pdf30 KB
งบการเงินประจำปี 2543FS2543.pdf25 KB
งบการเงินประจำปี 2542FS2542.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2541FS2541.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2540FS2540.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2539FS2539.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2538FS2538.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2537FS2537.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2536FS2536.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2535FS2535.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2534FS2534.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2533FS2533.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2532FS2532.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2531FS2531.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2530FS2530.pdf26 KB
งบการเงินประจำปี 2529FS2529.pdf26 KB
 

 รายงานผู้สอบบัญชี

AuditReport2556.pdf1828 KB
AuditReport2555.pdf1031 KB
AuditReport2554.pdf717 KB
AuditReport2553.pdf697 KB
AuditReport2552.pdf724 KB
AuditReport2551.pdf1141 KB
AuditReport2550.pdf1127 KB
AuditReport2549.pdf1168 KB
AuditReport2548.pdf1565 KB
AuditReport2547.pdf1530 KB
AuditReport2546.pdf1580 KB
AuditReport2545.pdf1282 KB
AuditReport2544.pdf1170 KB
AuditReport2543.pdf964 KB
AuditReport2542.pdf1065 KB
AuditReport2541.pdf1891 KB
AuditReport2540.pdf883 KB
AuditReport2539.pdf597 KB
AuditReport2538.pdf699 KB
AuditReport2537.pdf808 KB
AuditReport2536.pdf742 KB
AuditReport2535.pdf546 KB
AuditReport2534.pdf688 KB
AuditReport2533.pdf1150 KB
AuditReport2532.pdf500 KB
AuditReport2531.pdf578 KB
AuditReport2530.pdf541 KB
AuditReport2529.pdf284 KB
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.