Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
Skip Navigation Links
รู้จักกองทุนฯExpand รู้จักกองทุนฯ
กฎหมายและประกาศExpand กฎหมายและประกาศ
การจำหน่ายทรัพย์สินExpand การจำหน่ายทรัพย์สิน
การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี
การบริหารจัดการหนี้Expand การบริหารจัดการหนี้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องExpand ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน > การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี
ผู้จัดการบริการ   วรณี (0-2356-7139)    นวรัตน์ (0-2356-7220)   
  การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี 

 

ประเภททรัพย์สินFilterวันที่ขายทอดตลาดFilter
Expand/Collapse ประเภท : หุ้นของลูกหนี้สถาบันการเงิน ‎(4)
Expand/Collapse ประเภท : อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้กองทุนฯและลูกหนี้สถาบันการเงิน ‎(18)
Expand/Collapse ประเภท : อสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงิน ‎(1)

 

หมายเหตุ  ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่ และแผนที่การไป ที่ปรากฏในประกาศขายทอดตลาด
 และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึง
สภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.