Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
Skip Navigation Links
แนะนำ ศคง.
สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินExpand สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
รอบรู้เรื่องดอกเบี้ยExpand รอบรู้เรื่องดอกเบี้ย
รอบรู้เรื่องสินเชื่อExpand รอบรู้เรื่องสินเชื่อ
ความรู้เรื่องบัตรเครดิตExpand ความรู้เรื่องบัตรเครดิต
ผู้ประกอบการในระบบการเงินไทยExpand ผู้ประกอบการในระบบการเงินไทย
ข้อมูลสถิติของ ศคง.

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) > ความรู้เรื่องบัตรเครดิต
ผู้จัดการบริการ  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน     
  บัตรเครดิต สิทธิที่ควรทราบ 
     บัตรเครดิต     

     บัตรเครดิตมีประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะทำให้เราซื้อสินค้าและบริการได้โดยที่ยังไม่ต้องจ่ายเงินในทันที สามารถซื้อของราคาแพงโดยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก สามารถถอนเงินสดมาใช้ในยามฉุกเฉินได้  และยังอาจได้สิทธิประโยชน์อีกมากมาย เช่น ส่วนลดจากร้านค้า คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลผ่อนชำระสินค้าที่ร่วมรายการโดยไม่มีดอกเบี้ย 

     แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้บัตรเครดิตอย่างขาดวินัยไม่ประมาณความสามารถในการชำระหนี้ของตน บ้างก็ใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำไปหมุนเงินสำหรับการทำธุรกิจ เป็นต้น ทำให้จบลงด้วยปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกฟ้องร้อง ประวัติสินเชื่อเสียจนเป็นเหตุให้ขอสินเชื่ออื่นที่สำคัญกว่าไม่ได้

     การใช้บัตรเครดิตให้เกิดประโยชน์มากกว่าเกิดโทษทำได้ เพียงต้องรู้จักใช้
ให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของเรา 

  •  ตรวจสอบ Sale Slip และใบแจ้งหนี้

  •  

                 

     Content Editor Web Part


    Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.