Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ตลาดการเงิน
Skip Navigation Links
การดำเนินการในตลาดการเงินExpand การดำเนินการในตลาดการเงิน
การพัฒนาตลาดการเงินExpand การพัฒนาตลาดการเงิน
การบริหารเงินสำรองExpand การบริหารเงินสำรอง
ตลาดเงินสกุลท้องถิ่นExpand ตลาดเงินสกุลท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
การให้ความช่วยเหลือของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจสำคัญExpand การให้ความช่วยเหลือของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจสำคัญ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐExpand ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐ
ข้อมูลตราสารหนี้Expand ข้อมูลตราสารหนี้
การประมูลตราสารหนี้Expand การประมูลตราสารหนี้
การออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชนExpand การออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชน
บริการงานตราสารหนี้Expand บริการงานตราสารหนี้
ประกาศ/หนังสือเวียนตลาดการเงิน
ศูนย์สื่อสารกลางตลาดการเงิน
สถิติตลาดการเงิน
การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศExpand การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ

ตลาดการเงิน > การประมูลตราสารหนี้ > กำหนดการประมูล > พันธบัตรรัฐบาล
ผู้จัดการบริการ   อัครเดช (0-2283-5466)    รุ่งรัตน์ (0-2356-7073)   
  พันธบัตรรัฐบาล 

 

ประเภท  

ตารางกำหนดการประมูล พันธบัตรรัฐบาล

 
โปรดคลิกเลือก ThaiBMA Symbol ที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาล.csv16 KB3 พ.ค. 2556
พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาล.xls52 KB3 พ.ค. 2556
26 มิ.ย. 2556LB27DA2556/13
8,000
28 มิ.ย. 255617 ธ.ค. 257014.48 ปี
19 มิ.ย. 2556LB176A2556/1
17,000
21 มิ.ย. 255616 มิ.ย. 25603.99 ปี
5 มิ.ย. 2556LB21DA2556/15
12,000
07 มิ.ย. 255617 ธ.ค. 25648.53 ปี
5 มิ.ย. 2556LBA37DA2556/3
8,000
07 มิ.ย. 255612 ธ.ค. 258024.53 ปี
22 พ.ค. 2556LB196A2556/7
14,000
27 พ.ค. 255613 มิ.ย. 25626.05 ปี
22 พ.ค. 2556LB326A2556/8
6,000
27 พ.ค. 255625 มิ.ย. 257519.09 ปี
15 พ.ค. 2556ILB283A2556/3
15,000
17 พ.ค. 255612 มี.ค. 257114.83 ปี
8 พ.ค. 2556LB236A2556/2
14,000
10 พ.ค. 255616 มิ.ย. 256610.11 ปี
8 พ.ค. 2556LB616A2556/14
4,000
10 พ.ค. 255617 มิ.ย. 260448.14 ปี
24 เม.ย. 2556LB176A2556/1
17,000
26 เม.ย. 255616 มิ.ย. 25604.14 ปี
24 เม.ย. 2556LB27DA2556/13
7,000
26 เม.ย. 255617 ธ.ค. 257014.65 ปี
10 เม.ย. 2556LB21DA2556/6
11,000
12 เม.ย. 255617 ธ.ค. 25648.69 ปี
10 เม.ย. 2556LB416A2556/12
6,000
12 เม.ย. 255614 มิ.ย. 258428.19 ปี
27 มี.ค. 2556LB326A2556/5
8,000
29 มี.ค. 255625 มิ.ย. 257519.25 ปี
20 มี.ค. 2556LB196A2556/3
14,000
22 มี.ค. 255613 มิ.ย. 25626.23 ปี
20 มี.ค. 2556LB616A2556/4
6,000
22 มี.ค. 255617 มิ.ย. 260448.27 ปี
13 มี.ค. 2556LBA37DA2556/2
8,000
15 มี.ค. 255612 ธ.ค. 258024.76 ปี
6 มี.ค. 2556LB236A2556/6
14,000
08 มี.ค. 255616 มิ.ย. 256610.28 ปี
27 ก.พ. 2556LB176A2556/5
17,500
01 มี.ค. 255616 มิ.ย. 25604.3 ปี
20 ก.พ. 2556LB416A2556/11
6,000
22 ก.พ. 255614 มิ.ย. 258428.33 ปี
13 ก.พ. 2556LB21DA2556/10
10,000
15 ก.พ. 255617 ธ.ค. 25648.84 ปี
6 ก.พ. 2556LB27DA2556/9
7,000
08 ก.พ. 255617 ธ.ค. 257014.86 ปี
30 ม.ค. 2556LB196A2556/8
14,000
01 ก.พ. 255613 มิ.ย. 25626.36 ปี
23 ม.ค. 2556LB326A2556/7
8,000
25 ม.ค. 255625 มิ.ย. 257519.43 ปี
16 ม.ค. 2556LB236A2556/4
14,500
18 ม.ค. 255616 มิ.ย. 256610.41 ปี
16 ม.ค. 2556LB616A2556/6
6,000
18 ม.ค. 255617 มิ.ย. 260448.44 ปี
19 ธ.ค. 2555LB176A2556/3
19,000
21 ธ.ค. 255516 มิ.ย. 25604.49 ปี
19 ธ.ค. 2555LB416A2556/5
8,000
21 ธ.ค. 255514 มิ.ย. 258428.50 ปี
12 ธ.ค. 2555LB21DA2556/3
13,000
14 ธ.ค. 255517 ธ.ค. 25649.01 ปี
12 ธ.ค. 2555LB27DA2556/1
9,000
14 ธ.ค. 255517 ธ.ค. 257015.02 ปี

 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง

 

 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.