Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
นโยบายการเงิน
Skip Navigation Links
เป้าหมายExpand เป้าหมาย
การตัดสินนโยบายExpand การตัดสินนโยบาย
การดำเนินนโยบายExpand การดำเนินนโยบาย
คณะกรรมการExpand คณะกรรมการ
รายงานผลการประชุม กนง.
รายงานนโยบายการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจ
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ
บทความวิจัยและสัมมนาวิชาการ
รวมเรื่องน่าสนใจ

นโยบายการเงิน > รายงานนโยบายการเงิน
  2557 
            * ข้อมูลจริง
            (  )  รายงานนโยบายการเงิน มิถุนายน 2557

 รายงานนโยบายการเงิน ย้อนหลัง

ประจำปี 

  

           

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมพยากรณ์และพัฒนาแบบจำลอง สายนโยบายการเงิน
โทร. 0-2283-7876 หรือ 0-2283-5629
e-mail: ModellingAndForcasting@bot.or.th

 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.