Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
นโยบายการเงิน
Skip Navigation Links
เป้าหมายExpand เป้าหมาย
การตัดสินนโยบายExpand การตัดสินนโยบาย
การดำเนินนโยบายExpand การดำเนินนโยบาย
คณะกรรมการExpand คณะกรรมการ
รายงานผลการประชุม กนง.
รายงานนโยบายการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจ
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ
บทความวิจัยและสัมมนาวิชาการ
รวมเรื่องน่าสนใจ
เป้าหมายของนโยบายการเงิน

นโยบายการเงิน > รายงานนโยบายการเงิน
  2557 
            * ข้อมูลจริง
            (  )  รายงานนโยบายการเงิน กันยายน 2557

 รายงานนโยบายการเงิน ย้อนหลัง

ประจำปี 

  

           

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมพยากรณ์และพัฒนาแบบจำลอง สายนโยบายการเงิน
โทร. 0-2283-7876 หรือ 0-2283-5629
e-mail: ModellingAndForcasting@bot.or.th

 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.