Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip Navigation Links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน > บริการระบบการชำระเงิน > การโอนเงินข้ามธนาคารผ่าน ATM
ผู้จัดการบริการ      สุภาณี (0-2283-6850)   
  การโอนเงินข้ามธนาคารผ่าน ATM 
 
ตามที่ธปท.มีนโยบายผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ พัฒนาและขยายการให้บริการระบบการโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านเครื่อง ATM (On-line Retail Fund Transfer-ORFT) เพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินและการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2543 มีธนาคารพาณิชย์ 6 แห่งร่วมให้บริการ ได้แก่
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ต่อมามีธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเข้าร่วมให้บริการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปัจจุบันมีธนาคารให้บริการทั้งหมด 15 ธนาคาร โดยผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารข้างต้นได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท วงเงินโอนสูงสุดต่อวันขึ้นอยู่กับชนิดของบัตรและสถาบันผู้ออกบัตรเป็นผู้กำหนด  โดยคิดค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 25 บาทต่อวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และรายการละ 35 บาทสำหรับวงเงินที่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เป็นต้นมา ผู้ใช้บริการยังสามารถโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร (ORFT-Counter) ได้ ในช่วงเวลาทำการของสาขาธนาคาร ผู้โอนเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ใช้บริการและสามารถโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับปลายทางที่มีบัญชีกับธนาคารที่ให้บริการนี้ได้แบบ Online real time ผู้รับสามารถเบิกถอนเงินได้ทันที มีวงเงินโอนสูงสุดครั้งละ 100,000 บาทต่อครั้ง  ทั้งนี้ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินขั้นต่ำ 50 บาท  สูงสุดไม่เกิน 120 บาท  ปัจจุบันมี 11 ธนาคารที่ให้บริการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านเครื่อง ATM ตามรายชื่อข้างต้น ยกเว้น ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.