Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
จัดซื้อจัดจ้าง
Skip Navigation Links
สำนักงานใหญ่Expand สำนักงานใหญ่
สายออกบัตรธนาคารExpand สายออกบัตรธนาคาร
สำนักงานภาคเหนือExpand สำนักงานภาคเหนือ
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือExpand สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานภาคใต้Expand สำนักงานภาคใต้

จัดซื้อจัดจ้าง > สำนักงานภาคเหนือ
ผู้จัดการบริการ  องอาจ (0-5393-1205)   ภานุวัฒน์ (0-5393-1229)   
  การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานภาคเหนือ 
Expand/Collapse ประเภท : เปรียบเทียบราคา ‎(2)
Expand/Collapse รายการ : งานจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมแซม ระบบ Fire Alarm & BAS ‎(2)
Expand/Collapse ประเภท : ยื่นซองประมูลเสนอราคา ‎(1)
Expand/Collapse รายการ : จำหน่ายเครื่องปรับอากาศเลิกใช้งาน ‎(1)

 

 


Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.