Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
จัดซื้อจัดจ้าง
Skip Navigation Links
สำนักงานใหญ่Expand สำนักงานใหญ่
สายออกบัตรธนาคารExpand สายออกบัตรธนาคาร
สำนักงานภาคเหนือExpand สำนักงานภาคเหนือ
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือExpand สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานภาคใต้Expand สำนักงานภาคใต้

จัดซื้อจัดจ้าง > สำนักงานภาคใต้ > ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 
Expand/Collapse ประเภท : ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือก ‎(2)
การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 3 ชั้น งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าเดิม จัดทำที่จอดรถและอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์/เรือนเพาะชำ ราคากลาง งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.pdf77 KB
การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 3 ชั้น งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าเดิม จัดทำที่จอดรถและอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์/เรือนเพาะชำ ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างผู้คุม.pdf20 KB
Expand/Collapse ประเภท : ประกาศ ผู้ผ่านคุณสมบัติ ‎(5)
งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 3 ชั้น บริเวณบ้านพักเลขที่ 83ประกาศผู้มีคุณสมบัติ.pdf131 KB
งานรื้อถอนอาคารโรงไฟฟ้าเดิม จัดทำที่จอดรถ และก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์/เรือนเพาะชำ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ประกาศ ผู้ผ่านคุณสมบัติ.pdf23 KB
งานรื้อถอนอาคารโรงไฟฟ้าเดิม จัดทำที่จอดรถ และก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์/เรือนเพาะชำราคากลาง งานรื้อถอนโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 2.pdf24 KB
งานรื้อถอนอาคารโรงไฟฟ้าเดิม จัดทำที่จอดรถ และก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์/เรือนเพาะชำประกาศ ผู้ผ่านคุณสมบัติ งานรื้อถอน.pdf18 KB
งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักงานภาคใต้ ธปท.ประกาศ ผู้ผ่านคุณสมบัติ งานปรับปรุงบ้านรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ.pdf21 KB
Expand/Collapse ประเภท : ประกาศผู้มีคุณสมบัติ ‎(4)
งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้Proc19Sep.pdf18 KB
งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ.pdf14 KB
งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ราคากลางงานปรับปรุงบ้านรับรองและบ้าน ผอ.pdf2152 KB
งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ผู้ผ่านคุณสมบัติ งานปรับปรุงบ้านรับรองฯ.pdf221 KB
Expand/Collapse ประเภท : ประกาศราคากลาง ‎(2)
งานจ้างพยาบาลปฏิบัติงานห้องพยาบาล ปี 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้งานจ้างพยาบาล.pdf15 KB
งานจ้างแพทย์ปฏิบัติงานห้องพยาบาล ปี 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ราคากลาง งานจ้างแพทย์ปฏิบัติงานห้องพยาบาล ปี 2557.pdf14 KB
Expand/Collapse ประเภท : ประมูลด้วยวาจา ‎(8)
ขายรถยนต์ที่เลิกใช้จำนวน 8 คัน,รถจักรยานยนต์ 1 คันประกาศขายเลหลังรถยนต์ 191155.pdf1751 KB
ประกาศขายพัสดุที่เลิกใช้ จำนวน 225 รายการประกาศ การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.pdf278 KB
ประกาศ ขายพัสดุที่เลิกใช้ รวม 225 รายการประกาศ ขายพัสดุปี 57 ครั้งที่ 1.pdf1991 KB
ประกาศ ขายพัสดุที่เลิกใช้ รวม 151 รายการ (ขายครั้งที่ 2)ประกาศ ขายพัสดุปี 57 ครั้งที่ 1_2.pdf916 KB
ประกาศ ขายพัสดุที่เลิกใช้ รวม 233 รายการ ประกาศ ขายพัสดุ ปี 57 ครั้งที่ 3 - 9 กค.57.pdf1440 KB
ประกาศ ขายพัสดุที่เลิกใช้ รวม 16 รายการประกาศ ขายพัสดุ ปี 57 (19 ส.ค.57).pdf360 KB
ขายรถยนต์ที่เลิกใช้จำนวน 2 คันประกาศ ขายรถยนต์ 2 คัน ปี57.pdf1916 KB
ขายรถยนต์ ครั้งที่ 2 ปี 2557ประกาศ ขายรถยนต์ครั้งที่2_57.pdf1917 KB
Expand/Collapse ประเภท : เปรียบเทียบราคา ‎(15)
งานจัดหาเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งประกาศจัดหาชุดเครื่องกรองน้ำ 070256.pdf28 KB
งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ประกาศ.pdf310 KB
งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย สูง 3 ชั้น บริเวณบ้านพักเลขที่ 83ราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น.pdf2304 KB
งานจ้างทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ ครั้งที่ 4ราคากลางบูธ ธปท. 2014.pdf38 KB
งานรื้อถอนอาคารโรงไฟฟ้าเดิม จัดทำที่จอดรถ และก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์/ เรือนเพาะชำ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้Pro161Jan.pdf1751 KB
งานรื้อถอนอาคารโรงไฟฟ้าเดิม จัดทำที่จอดรถ และก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์/ เรือนเพาะชำ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ราคากลาง.pdf24 KB
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแทนพนักงาน ที่ศูนย์จัดการธนบัตรหาดใหญ่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก.pdf346 KB
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแทนพนักงาน ที่ศูนย์จัดการธนบัตรหาดใหญ่ ราคากลาง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ศหญ.pdf85 KB
งานรื้อถอนอาคารโรงไฟฟ้าเดิม จัดทำที่จอดรถ และก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์/เรือนเพาะชำประกาศ งานรื้อถอนโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 2.pdf1712 KB
งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ.pdf379 KB
งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทยราคากลาง งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ.pdf2466 KB
งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ(27มิย.57).pdf387 KB
งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทยราคากลาง งานปรับปรุงบ้านพักรับรองและบ้านพักผู้อำนวยการ(27มิย57).pdf2466 KB
งานจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 2 รายการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ประกาศ งานจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 2 รายการ.pdf379 KB
งานจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 2 รายการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ราคากลาง งานจัดซื้อรถยนต์.pdf32 KB
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.