Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > การฝึกงาน > สำนักงานภาคใต้ > ประกาศความต้องการนักศึกษาฝึกงาน
ผู้จัดการบริการ   ไสว (0-7427-2000 ต่อ 4210)    ศิริพร (0-7427-2000 ต่อ 4213)   
  ประกาศความต้องการนักศึกษาฝึกงาน 

 

ประกาศ

เรื่อง  การรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ

เข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประจำปี 2558 เพิ่มเติม

          ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประสงค์จะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ประจำปี  2558  เพิ่มเติมอีก 1 ราย โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  25  ธันวาคม  2557 - 15 มกราคม 2558 และรายละเอียดมีดังนี้

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาฝึกงาน

สรุปลักษณะงาน

เศรษฐศาสตร์

1 คน 

 

 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2558

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการฝึกงานได้ตามความเหมาะสม หรือสอดคล้องกับการปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกาในประเทศ

  •  ศึกษาติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ และงานศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายของธนาคาร
  • งานวิจัย และช่วยติดตาม รวบรวมข้อมูลรายจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจรายจังหวัด และประเด็นเศรษฐกิจสำคัญ

                 
         นักศึกษาที่สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเข้าฝึกงานได้ที่  www.bot.or.th  หรือที่
 http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/INTERNSHIP/SOUTHERN/Pages/trainee.aspx

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
              24 ธันวาคม  2557 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.