Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > สมัครงาน ทุน ฝึกงาน > เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
ผู้จัดการบริการ   ชัยวัฒน์ (0-2356-7581)    อรุณี (0-2283-6202,0-2283-6203)   
  เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน 
 

ตำแหน่ง

เศรษฐกรอาวุโส  ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

ความรับผิดชอบหลัก

 

·         ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นด้านนโยบายการเงินและพยากรณ์เศรษฐกิจโดยใช้แบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจจากภาคส่วนต่าง ๆ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

·         สัญชาติไทย

·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

·         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐมิติ หรือ สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ได้ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

·         ประสบการณ์ในการทำงานด้านแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค หรือ การประมาณการเศรษฐกิจในด้านภาครัฐ และ/หรือด้านอุปทานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

·         มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ขั้นต่ำ 750)

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

·         มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติหรือเศรษฐมิติอยู่ในเกณฑ์ดี (เช่น E views STATA ,MATLAB)

·         มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานและขอความร่วมมือกับผู้อื่นได้

·         สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

·         มีความรับผิดชอบสูง

การทดสอบ

1.   สอบข้อเขียน
2.   ทดสอบด้านจิตวิทยา
3.   ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน จึงจะได้รับการติดต่อให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2283 6753, 0 2283 5503
หรือ
E-mail ที่  Recruit2@bot.or.th

link ที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการสมัครงาน online กลุ่มตำแหน่งงานเฉพาะ : ระบบสมัครงาน online

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.