Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > สมัครงาน > ประกาศผลสอบคัดเลือก > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการ BOT-TOP รุ่นที่ 1/2552
ผู้จัดการบริการ   พิชญาภรณ์ (0-2283-5532)    จิราพร (0-2283-5591)   
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการ BOT-TOP รุ่นที่ 1/2552 

  ประกาศ

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการ  The BOT Talent’s Opportunity Program (BOT-TOP)
รุ่นที่ 1/2552

                        ตามประกาศรับสมัครธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)  ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 รับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ The BOT Talent’s Opportunity Program (BOT-TOP) รุ่นที่ 1/2552 นั้น

              ธปท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 

                 รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

              - ผู้ผ่านสัมภาษณ์ทุกคน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ภายใต้ชื่อ “BOT  Challenge Trip”  ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 3 4 เมษายน 2552  ณ โรงแรม Royal Gems Golf  Resort  อ.ศาลายา จ.นครปฐม

              - กำหนดการเดินทาง วันที่ 3 เมษายน 2552  เวลา 7.00 น. ให้ทุกคนมาพบกันที่บริเวณ หน้าตำหนักวังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเดินทางไปโรงแรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดตารางกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง    (แผนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย)         

              -  ผู้ที่สอบผ่านสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายข้างต้น  หากไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์   ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเป็นกระบวนการหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ BOT-TOP 

               -  ธปท. จะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ BOT-TOP  ตามจำนวนที่ต้องการ  ทั้งนี้ ธปท. สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

               - โปรดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายโดยตรงที่ โทร. 02-283-5503, 0-2283-5538 หรือ Email :PlacementTeam2@bot.or.th

               - Check list การเตรียมตัวร่วมกิจกรรมค่าย

       ธนาคารแห่งประเทศไทย

      27 มีนาคม 2552

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.