Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่
Skip Navigation Links
บทความวิจัยและสัมมนาวิชาการ
รายงาน
เอกสารเผยแพร่
บทความน่าสนใจ

งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่ > บทความน่าสนใจ
  บทความน่าสนใจ 
วันที่FilterบทความFilterผู้เขียนFilter
22 ม.ค. 2558
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยหลังการใช้หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตาม Basel 3?
นางสาวภัทรมน พลพิพัฒนพงศ์ 
Article22_01_15.pdf153 KB
21 มค. 2558
ปัญหาเศรษฐกิจรัสเซียและนัยต่อเศรษฐกิจการเงินโลก
นางสาววรันธร ภู่ทอง
Article21_01_15.pdf165 KB
6 มค. 2558
การลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก
นางสาวภัทรภรณ์ หิรัญวงศ
Article06_01_15_.pdf52 KB
9 ธ.ค. 2557
ชิปการ์ด : อนาคตของบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม
นายอนุชิต ศิริรัชนีกร
Article09_12_14.pdf54 KB
25 พ.ย. 2557
การรักษาข้อมูลเครดิต..ดีอย่างไร
นางชุติมา ตรีวิบูลย์วณิชย์
Article25_11_14.pdf53 KB
21 พ.ย. 2557
ทำไมบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตในประเทศไทยต้องเป็นแบบชิปการ์ด
นายอนุชิต ศิริรัชนีกร
Article20_11_14.pdf75 KB
11 พ.ย. 2557
BSA : กลไกสู่การเติบโตทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
นางสาวกชพรรณ วงศ์วัฒน์
นางสาวตลับลักขณ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
Article11_11_14.pdf89 KB
30 ต.ค. 2557
ธนาคารไทยกับการรวมตัวของอาเซียน
นางสาวอัญรัตน์ คงปรัชญา
Articel30_10_14.pdf848 KB
14 ต.ค. 2557
ไขกุญแจความสำเร็จการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของมาเลเซีย 
นางสาววริษฐา ประจงการ 
Article14_10_14.pdf70 KB
30 ก.ย. 2557
เพราะเหตุใด...การส่งออกไทยจึงตกขบวน?
นายวศิน โรจยารุณ
Article_30_09_14.pdf165 KB
16 ก.ย. 2557
ความสำคัญของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
นายอธิพงษ์ สายแก้ว
article_16_09_14.pdf74 KB
4 ก.ย. 2557
วัดความพร้อมนักลงทุนไทย ก่อนเข้าสู่ AEC 
นางสาวไพลิน  ผลิตวานนท์
นายวิชญ์พล  สุธาสินีนนท์
Article_04_08_14.pdf47 KB
2 ก.ย. 2557
ทำไมราคายางพาราจึงตกต่ำ และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
นางสาวภาวนิศร์ ชัววัลลี
นางสาวกฤษณี พิสิฐศุภกุล
Article_02_09_14.pdf88 KB
19 ส.ค. 2557
จะทำอย่างไร?...กับการเงินนอกระบบ
นางสาวศิธิษณา สู่แสวงสุข
นางสาวศิราภรณ์ จันทอง 
article_20_08_57.pdf65 KB
8 ส.ค. 2557
สภาพคล่องธนาคาร ความเสี่ยง และการบริหาร
นายรวินท์ เอี่ยมสอาด
นางสาวชุรพร เจริญพร
article_07_08_57.pdf46 KB
5 ส.ค. 2557
เช็คสุขภาพเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทย
นายรัฐศาสตร์ หนูดำ
article_05_08_57.pdf94 KB
24 ก.ค. 2557
บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่: สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
นายพรชัย ฬิลหาเวสส
article_24_07_57.pdf139 KB
27 มิ.ย. 2557
FATCA
นายวรฤทธิ์ วรรณวาณิชย์
article_27_06_57.pdf156 KB
24 มิ.ย. 2557
ท่องเที่ยวไทย...ครึ่งหลังหวังพลิกเกม ?
นายวศิน โรจยารุณ
article24_06_14.pdf90 KB
10 มิ.ย. 2557
Check up ประเทศไทย แก้จุดใดให้ก้าวหน้า
นางสาวปริญดา สุลีสถิร
article10_06_14.pdf104 KB
5 มิ.ย. 2557
ทำความรู้จักกับ “ธนาคารเงา” (Shadow Banking)
นางสาวจิดาภา  รอดผล
article04_06_14.pdf115 KB
13 พ.ค. 2557
FDI ส่งสัญญาณ...ถึงเวลาที่ไทยต้องปรับตัว
นางสาวรุจา อดิศรกาญจน์
article13_05_14.pdf78 KB
2 พ.ค. 2557
เงินในโลกดิจิตอล
นางสาวเพชรินทร์ หงส์วัฒนกุล
นางสาวรังสิมา บุญธาทิพย์
article2_05_14.pdf62 KB
29 เม.ย. 2557
จับตาการปฏิรูปภาคการเงินของจีน
นางสาวพรพินันท์ ฉันทภักดีพงศ์
article29_04_14.pdf67 KB
15 เม.ย. 2557
ภาคครัวเรือนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
นายพสิษฐ์ โชติวัฒนะกุล
articel15_04_14_.pdf45 KB
1 เม.ย. 2557
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
นางปัณฑา อภัยทาน
article1_04_2557_.pdf51 KB
20 มี.ค. 2557
เมื่อ “เงิน” ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
นายวัชรกูร จิวากานนท์
article20_03_2557.pdf80 KB
18 มี.ค. 2557
ทิศทางและแนวโน้มของเงินทุนเคลื่อนย้ายของประเทศกำลังพัฒนา
ภายหลังการลดมาตรการผ่อนคลายของธนาคารกลางหลัก
นางสาวทิพวรรณ ทนนกลิ่น
article18_03_14.pdf887 KB
4 มี.ค. 2557
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในคาบสมุทรอินโดจีน
นายมนัสชัย  จึงตระกูล
article4_03_14.pdf79 KB
20 ก.พ. 2557
FATCA
นายวรฤทธิ์ วรรณวาณิชย 
article20_02_14.pdf57 KB
1 - 30 Next
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.