Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่
Skip Navigation Links
บทความวิจัยและสัมมนาวิชาการ
รายงาน
เอกสารเผยแพร่
บทความน่าสนใจ

งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่ > บทความน่าสนใจ
  บทความน่าสนใจ 
วันที่FilterบทความFilterผู้เขียนFilter
31 พ.ค. 2556
ผู้ส่งออกไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านจากค่าเงินบาทแข็งมากน้อยแค่ไหน
นางสาวธนภรณ์ หิรัญวงศ์
Article31_05_13.pdf146 KB
28 พ.ค. 2556
หนี้ครัวเรือนนั้นสำคัญไฉน?
นายพสิษฐ์ โชติวัฒนะกุล
Article_28_0513.pdf68 KB
14 พ.ค. 2556
เงินเยนอ่อนค่า...ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
นางสาวปณิตา ตันติสุนทร
Articel14_05_13.pdf62 KB
02 พ.ค. 2556
นานาสาระ....แคปิตอล คอนโทรล : ปฐมบท
นายธีระวิทย์ เหล่าอารยะ
Article_02_05_13.pdf73 KB
30 เม.ย. 2556
ภาวะอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมีเนียม) ในภาคอีสาน : ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
นายสมบูรณ์  คูวัฒนสุชาติ 
Article30_04_13.pdf52 KB
16 เม.ย. 2556
ภาวะอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมีเนียม) ในภาคอีสาน : ตอนที่ 1
นายสมบูรณ์  คูวัฒนสุชาติ
Article16_04_13.pdf637 KB
03 เม.ย. 2556
เมื่อเงินเยนอ่อนค่า...การค้าเอเชียจะเป็นอย่างไร
นางสาววรันธร ภู่ทอง
Article03_04_13.pdf85 KB
19 มี.ค. 2556
ดอกเบี้ย-อัตราแลกเปลี่ยน : เครื่องมือใดเหมาะสมกับไทย
นางสาวนันทพร พงศ์พัฒนานนท์
Atricle19_03_13.pdf68 KB
17 มี.ค. 2556
จับประเด็นของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย
นางสาวเณศราธร ลลิตวณิชกุล
Article17_03_13.pdf76 KB
11 มี.ค. 2556
ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
นายธีระวัฒน์ ตันเจริญ
Article11_03_13.pdf88 KB
04 มี.ค. 2556
ดอกเบี้ยไทยสูงเกินไปจริงหรือ?
นางสาวนันทพร พงศ์พัฒนานนท์
article05_03_13.pdf105 KB
19 ก.พ. 2556
ความท้าทายของการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย : มิติด้านการคลัง
นางสาวปริญดา สุลีสถิร
Article19_02_13.pdf44 KB
02 ก.พ. 2556
การดำเนินนโยบายการเงินโดยตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจ
ในรูปตัวเงิน  (Nominal GDP Targeting) 
นางสาวจุฑาพร เอลิซาเบธ เกตุราทร
Article05_02_13.pdf65 KB
23 ม.ค. 2556
รู้จักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
นางสาวปริญดา สุลีสถิร
Article23_01_13.pdf42 KB
10 ม.ค. 2556
USD futures : ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
นายภัทรพล โตมานะ
Article10_01_13.pdf50 KB
08 ม.ค. 2556
สิ้นแรงนโยบายรถยนต์คันแรก อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
จะสิ้นลมหรือไม่
นางเฟื่องกนก  ปานหงษ์
Article08_01_13.pdf54 KB
25 ธ.ค. 2555
IMF ประเมินนโยบายการเงินไทยในช่วงวิกฤต
นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ 
Article_24_12_55.pdf44 KB
14 ธ.ค. 2555
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย.....รูปแบบใหม่ในอนาคต
นางสาวกมลทิพย์  เหล่าทรัพย์เพิ่มพูล
Article14_12_ 12.pdf65 KB
29 พ.ย. 2555
ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกหรือผู้ถูกเลือก
นางสาวปรารถนา เจียรกุลประเสริฐ
นาย ศรัณยู ทิพยมณฑล
Article29_11_55.pdf64 KB
27 พ.ย. 2555
ทำความรู้จักกับ “แผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ”
(ตอนที่ 2)
นางสาวชิดชนก อันโนนจารย์
Article27_ Nov_12.pdf67 KB
15 พ.ย. 2555
IMF ประเมินนโยบายการเงินไทยในช่วงวิกฤต
งานวิจัยของ IMF
Article_IMF.pdf121 KB
13 พ.ย. 2555
ทำความรู้จักกับ “แผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ”
(ตอนที่ 1)
นางสาวนันทพร พงศ์พัฒนานนท์
Articel13_11_12.pdf65 KB
03 พ.ย. 2555
Deja Vu ของ QE3: ฤๅอดีตจะย้อนรอยกลับมา
นางสาวเณศราธร ลลิตวณิชกุล
Article3_11_55.pdf93 KB
30 ต.ค. 2555
ยกเครื่องเศรษฐกิจไทย หรือ จะสายเกินแก้?
นางสาวรุจา อดิศรกาญจน์
Article30_10_12.pdf60 KB
16 ต.ค. 2555
เช็คผลค่าจ้าง 300 บาทระลอกแรก ก่อนระลอกใหม่ในปีหน้า
นางสาวอัญชลี ศิริคะเณรัตน์
Article16_10_12.pdf62 KB
27 ก.ย. 2555
มาตรการดูแลสถาบันการเงินที่มีความสำคัญต่อ
ระบบการเงินโลก (G-SIBs)
นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์
Article27_09_12.pdf77 KB
18 ก.ย. 2555
จัดเกรดประเทศไทย
นางสาวธัญลักษณ์ วิบูลย์ศรีสัจจะ
article18_09_12.pdf42 KB
04 ก.ย. 2555
อันดับความน่าเชื่อถือของไทย ทำไมไม่ไปไหนเสียที
นางเทียนทิพ สุพานิช
นางสาวไพลิน ผลิตวานนท์
article4_09_12.pdf60 KB
25 ส.ค. 2555
มองเส้นทางเงินทุนไหลเข้าสู่เอเชีย : เมื่อแรงผลักมา
พร้อมกับแรงดึงดูด
นางสาวสวิสา อริยปรัชญา  
article25_08_12.pdf207 KB
21 ส.ค.2555
ภัยแล้งในสหรัฐฯ กับราคาสินค้าเกษตรของไทย
นางสาวพรนภา ลีลาพรชัย
Article21_08_12.pdf45 KB
1 - 30 Next
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.