Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถิติ
Skip navigation links
สถิติตลาดการเงินExpand สถิติตลาดการเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
สถิติสถาบันการเงินExpand สถิติสถาบันการเงิน
สถิติระบบการชำระเงินExpand สถิติระบบการชำระเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาคExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาค
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ
แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
บทความและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ
สถิติทั้งหมด/ติดต่อสอบถาม
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.

สถิติ > สถิติตลาดการเงิน > อัตราดอกเบี้ย
ผู้จัดการบริการ   อัจฉรา (0-2283-5170) จันทนา (0-2356-7406)
  อัตราดอกเบี้ยประจำวันของธนาคารพาณิชย์
วันที่   
 ดาวน์โหลด   Download XLS   Download CSV ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลังโดยระบุธนาคาร โปรด click ที่นี่
( ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 31 มกราคม 2539 เป็นต้นไป )

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2558
ธนาคารออมทรัพย์ประจำ
3 เดือน6 เดือน12 เดือน24 เดือน
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ     
กรุงเทพ0.5000-1.25001.1250-1.25001.37501.75001.8750
กรุงไทย0.50001.1000-1.25001.55001.75001.9500
กสิกรไทย0.50001.1000-1.15001.3500-1.40001.70001.9000
ไทยพาณิชย์0.50001.1000-1.95001.3500-1.40001.70001.9000
กรุงศรีอยุธยา0.40001.1000-1.25001.3500-1.50001.75001.9000
ทหารไทย0.1250-1.25001.0000-1.25001.25001.5000-2.70001.7500-2.3800
ยูโอบี0.25001.10001.35001.70001.7500
ซีไอเอ็มบี ไทย0.50001.25001.50001.75002.0000
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)0.5000-2.50001.2500-1.50001.5000-1.75001.7500-2.00002.0000-2.2500
ธนชาต0.5000-1.00001.1250-1.25001.55001.75001.9500
ทิสโก้0.7500-2.00002.1500-2.40002.2500-2.50002.4000-2.65002.5500-2.7500
เมกะ สากลพาณิชย์0.50001.5000-1.60001.7500-1.85002.0000-2.1000-
เกียรตินาคิน0.75002.1000-2.25002.2000-2.35002.3500-2.50002.5000-2.6500
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.6250-1.60002.4000-2.50002.5000-2.60002.8500-2.95003.0000
ไอซีบีซี (ไทย)0.6250-2.70002.45002.60002.70002.8500
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย0.85002.00002.75002.75003.0000
แห่งประเทศจีน(ไทย)0.85001.8750-2.12501.8750-2.12502.0000-2.25002.1250-2.3750
ต่ำสุด - สูงสุดของ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ0.1250-2.70001.0000-2.50001.2500-2.75001.5000-2.95001.7500-3.0000
สาขาธนาคารต่างประเทศ     
ซิตี้แบงก์0.50001.10001.20001.30001.4000
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น0.10000.25000.35000.5000-
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น-----
ดอยซ์แบงก์-----
เจพีมอร์แกน เชส-----
แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น-----
อินเดียนโอเวอร์ซีส์0.7500-1.00002.30002.60002.70002.7000
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ พีแอลซี -----
อาร์ เอช บี1.2500-1.50002.4000-2.50002.5000-2.60002.7000-2.9000-
โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น0.3750-0.87501.2500-1.37501.3750-1.50001.5000-1.7500-
มิซูโฮ-----
บีเอ็นพี พารีบาส์-----
ต่ำสุด - สูงสุดของ สาขาธนาคารต่างประเทศ0.1000-1.50000.2500-2.50000.3500-2.60000.5000-2.90001.4000-2.7000

หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ ธปท.ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.

" - " หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้