Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip navigation links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน > บริการระบบการชำระเงิน
ผู้จัดการบริการ   ไพศาล (0-2283-6327,0-2283-6326) จุไรวรรณ (0-2283-6145)
  สาขาธนาคาร
ชื่อธนาคาร จังหวัด
สำนักหักบัญชี ที่อยู่ ชื่อสาขา
ลำดับชื่อสาขารหัสสาขาที่อยู่รหัสสำนักหักบัญชี 1รหัสสำนักหักบัญชี 2นอกเขต/ในเขตบาทเนตDummy Branch
1 สำนักงานใหญ่0001500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10331
โทรศัพท์ 0-2680-3333
โทรสาร 0-2256-9933
10100 ในเขต 
2 สาขาอโศก0003209 อาคารเคเทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น G ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2625-5000
โทรสาร 0-2664-1454
10100 ในเขต 
3 สาขาศรีนครินทร์0004903, 905 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2320-0622
โทรสาร 0-2320-0623
10100 ในเขต 
4 สาขาเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก0005919/42-43 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0-2454-8656
โทรสาร 0-2454-8657
10100 ในเขต 
5 สาขาเยาวราช0006289 ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2223-1371
โทรสาร 0-2223-1372
10100 ในเขต
6 สาขาสี่พระยา000778 ตรอกกัปตันบุช ถ.เจริญกรุง 30 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2237-7887
โทรสาร 0-2237-7884
10100 ในเขต
7 สาขารามอินทรา000843,45,47,49 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2540-4992
โทรสาร 0-2540-4552
10100 ในเขต
8 สาขาสุขสวัสดิ์0009178,180,182 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2428-8799
โทรสาร 0-2428-8798
10100 ในเขต
9 สาขาเกษตร - วิภาวดี001047/11 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2941-4859
โทรสาร 0-2562-0017
10100 ในเขต
10 สาขานครราชสีมา0011952, 954, 956, 958, 960 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4425-9708
โทรสาร 0-4425-6746
32300 นอกเขต 
11 สาขาหาดใหญ่001220/1 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7434-3304
โทรสาร 0-7434-3309
25601 นอกเขต 
12 สาขาราชบุรี0013286/25-26 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3231-0382-9
โทรสาร 0-3231-0391
14900 นอกเขต 
13 สาขาพิษณุโลก0014286/10 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5521-1683-6, 0-5521-1773-4
โทรสาร 0-5340-9625
43800 นอกเขต 
14 สาขาเชียงใหม่001533 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5231-8711-4, 0-5340-9620-4
โทรสาร 0-5340-9625
41300 นอกเขต 
15 สาขาชลบุรี00167/41 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ 0-3838-4946-9
โทรสาร 0-3838-4950
10900 นอกเขต 
16 สาขาขอนแก่น00179/2 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4333-7725
โทรสาร 0-4333-7734
30600 นอกเขต 
17 สาขาอุบลราชธานี0018466 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4520-9260
โทรสาร 0-4520-9258
37100 นอกเขต 
18 สาขาระยอง0019375/4-7 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3880-8090-4
โทรสาร 03880-8095
14700 นอกเขต 
19 สาขาสุราษฎร์ธานี002022/145-6 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7721-7405-7,0-7720-5454-5
โทรสาร 0-7721-7408
26500 นอกเขต 
20 สาขานครสวรรค์00221311/18-21 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5631-3659
โทรสาร 0-5631-3655
42500 นอกเขต 
21 สาขาอุดรธานี0023215/25, 215/27 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4222-2555
โทรสาร 0-4222-3242
36800 นอกเขต 
22 สาขานครศรีธรรมราช0024111, 111/1-4 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7535-7122
โทรสาร 0-7531-7171
22400 นอกเขต 
23 สาขาเชียงราย002556/5-6 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5371-9433
โทรสาร 0-5371-9434
41400 นอกเขต 
24 สาขาภูเก็ต002663/714-716 หมู่ที่ 4 ถ.วิรัชหงษ์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7652-2309
โทรสาร 0-7652-2310
24200 นอกเขต 
25 สาขาจันทบุรี002729/1-2, 29/3, 29/4 ถ.ญาณวิโรจน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3934-3616
โทรสาร 0-3934-3615
10700 นอกเขต 
26 สาขาฉะเชิงเทรา0028508, 510 ถ.ฉะเชิงเทรา - บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-6611
โทรสาร 0-3851-6106
10800 นอกเขต 
27 สาขาชุมพร002967/4, 67/5 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0-7757-0508
โทรสาร 0-7757-0509
21200 นอกเขต 
28 สาขาสระบุรี0030568/7-9 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3631-8445
โทรสาร 0-3631-8446
16100 นอกเขต 
29 สาขานครปฐม0031992/2-3 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3427-1583
โทรสาร 0-3427-1584
10100 ในเขต 
30 สาขาพัทยา0032120/16-18 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง values (ไม่รวมพัทยา) จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0-3848-9161
โทรสาร 0-3848-9162
1090010902นอกเขต
1 2 3ถัดไป
หมายเหตุ สาขาธนาคารที่มี "รหัสสำนักหักบัญชี 1" เป็น "10100" หมายถึง สาขาธนาคารที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เขตเคลียริ่ง)