Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip navigation links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน > บริการระบบการชำระเงิน
ผู้จัดการบริการ   ไพศาล (0-2283-6327,0-2283-6326) จุไรวรรณ (0-2283-6145)
  สาขาธนาคาร
ชื่อธนาคาร จังหวัด
สำนักหักบัญชี ที่อยู่ ชื่อสาขา
ลำดับชื่อสาขารหัสสาขาที่อยู่รหัสสำนักหักบัญชี 1รหัสสำนักหักบัญชี 2นอกเขต/ในเขตบาทเนตDummy Branch
1 สาขากรุงเทพฯ 0001968 อาคารอื้อจือเหลียง ถ.พระราม 4 แขวงสาทร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2614-4000
โทรสาร 0-2632-4818
10100 ในเขต 
2 สาขาจำลอง-สำนักงานใหญ่0002968 อาคาร HSBC ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
โทรสาร
10100 ในเขต 
3 สาขาทองหล่อ0011110 ซอยทองหล่อ 4 วสุ เดอะเรสซิเดนซ์ ยูนิต 101 สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-26145759
โทรสาร 0-23537359
10100 ในเขต
1
หมายเหตุ สาขาธนาคารที่มี "รหัสสำนักหักบัญชี 1" เป็น "10100" หมายถึง สาขาธนาคารที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เขตเคลียริ่ง)