Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip navigation links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน > บริการระบบการชำระเงิน
ผู้จัดการบริการ   ไพศาล (0-2283-6327,0-2283-6326) จุไรวรรณ (0-2283-6145)
  สาขาธนาคาร
ชื่อธนาคาร จังหวัด
สำนักหักบัญชี ที่อยู่ ชื่อสาขา
ลำดับชื่อสาขารหัสสาขาที่อยู่รหัสสำนักหักบัญชี 1รหัสสำนักหักบัญชี 2นอกเขต/ในเขตบาทเนตDummy Branch
1 สำนักงานใหญ่ 000035 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
10100 ในเขต 
2 สาขาเยาวราช 0001260 ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2222-0131-38, 0-2222-0140-41
โทรสาร 0-2225-9275
10100 ในเขต 
3 สาขาสามยอด 0002632 ถ.มหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2222-1171-4
โทรสาร 0-2225-9276
10100 ในเขต 
4 สาขาสำเพ็ง 0003129 ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2221-8666 -7
โทรสาร 0-2221-0375
10100 ในเขต 
5 สาขาสี่แยกราชวงศ์ 000434-36 ถ.ราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2221-1193-4, 0-2222-2580
โทรสาร 0-2222-6368
10100 ในเขต 
6 สาขาท่าน้ำราชวงศ์ 0005291-293 ริมท่าน้ำราชวงศ์ ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2221-1284
โทรสาร 0-2225-9708
10100 ในเขต 
7 สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ 0006145 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2281-7476, 0-2282-7483
โทรสาร 0-2280-1874
10100 ในเขต 
8 สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 0007977/1 2 3 อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0016-20
โทรสาร 0-2298-0884
10100 ในเขต 
9 สาขาปทุมวัน 0008887 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2215-0050-4
โทรสาร 0-2215-7717
10100 ในเขต 
10 สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 000960 ศูนยการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2250-1117, 0-2250-1933
โทรสาร 0-2253-6208
10100 ในเขต 
11 สาขายานนาวา 00101674/3 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2211-0156, 0-2211-3300, 0-2130300-1
โทรสาร 0-2211-9989
10100 ในเขต 
12 สาขาลาดพร้าว 33 00111223/9 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2511-3316
โทรสาร 0-2513-9432
10100 ในเขต 
13 สาขาศรีย่าน 0012333/4 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2243-3738-40
โทรสาร 0-2243-2863
10100 ในเขต 
14 สาขาถนนศรีอยุธยา 0013513 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2247-9256-8
โทรสาร 0-2246-2855
10100 ในเขต 
15 สาขาถนนตากสิน 0014247 ถ.พระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2438-0023-4
โทรสาร 0-2438-2625
10100 ในเขต 
16 สาขาอโศก 0015253 อาคารออริเฟลม ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2664-1600 5
โทรสาร 0-2260-1365
10100 ในเขต 
17 สาขาสี่แยกบ้านแขก 0016144 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2465-7048, 0-2466-1650
โทรสาร 0-2466-1989
10100 ในเขต 
18 สาขาบางจาก 00172366-70 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2311-4710
โทรสาร 0-2331-6067
10100 ในเขต 
19 สาขาราชดำเนิน00181/19 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2281-6950-2
โทรสาร 0-2281-1841
10100 ในเขต 
20 สาขาวิภาวดี - รังสิต 5 00196 ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.ยาสูบ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2272-2210-6
โทรสาร 0-2272-2386
10100 ในเขต 
21 สาขาเตาปูน 0020322 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2585-1312
โทรสาร 0-2585-8075
10100 ในเขต 
22 สาขาสะพานขาว 0021230 ถ.หลานหลวง แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2282-2463-4, 0-2282-5007-8
โทรสาร 0-2282-0786
10100 ในเขต 
23 สาขาสีลม 0022491/1-2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2233-2383-4
โทรสาร 0-2237-5920
10100 ในเขต 
24 สาขาสุรวงศ์ 0023170 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2234-7837-8
โทรสาร 0-2237-6596
10100 ในเขต 
25 สาขาบางชัน 00242 หมู่ที่ 14 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2517-1223-5
โทรสาร 0-2517-1444
10100 ในเขต 
26 สาขาเพชรเกษม 29 (ภาษีเจริญ) 002511/2 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0-2458-0778-9
โทรสาร 0-2467-5456
10100 ในเขต 
27 สาขาท่าเตียน 0026354 ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-0198-9
โทรสาร 0-2221-8483
10100 ในเขต 
28 สาขาถนนข้าวสาร002776 ถ.ข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2281-1987, 0-2282-8507-8
โทรสาร 0-2282-8506
10100 ในเขต 
29 สาขาลาดกระบัง002840 ซอยฉลองกรุง 31 อาคารอำนวยการนิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0-2325-0545-6, 0-2326-0139
โทรสาร 0-2326-0547
10100 ในเขต 
30 สาขาถนนสุขสวัสดิ์ 0029502/11-14 หมู่ที่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2468-6860-1
โทรสาร 0-2468-5255
10100 ในเขต 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41ถัดไป
หมายเหตุ สาขาธนาคารที่มี "รหัสสำนักหักบัญชี 1" เป็น "10100" หมายถึง สาขาธนาคารที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เขตเคลียริ่ง)