Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip navigation links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน > บริการระบบการชำระเงิน
ผู้จัดการบริการ   ไพศาล (0-2283-6327,0-2283-6326) จุไรวรรณ (0-2283-6145)
  สาขาธนาคาร
ชื่อธนาคาร จังหวัด
สำนักหักบัญชี ที่อยู่ ชื่อสาขา
ลำดับชื่อสาขารหัสสาขาที่อยู่รหัสสำนักหักบัญชี 1รหัสสำนักหักบัญชี 2นอกเขต/ในเขตบาทเนตDummy Branch
1 สาขาเยาวราช 0001632-636 ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2233-8696, 0-2233-9125, 0-2234-2551-2
โทรสาร 0-2234-4525
10100 ในเขต 
2 สาขาราชวงศ์ 0002363-365 ถ.เจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2221-1333, 0-2224-8162-3
โทรสาร 0-2222-3190
10100 ในเขต 
3 สาขาประตูน้ำ 0003425/1-2 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2251-5510, 0-2251-5569, 0-2253-5542-3
โทรสาร 0-2251-5415
10100 ในเขต 
4 สาขาธนบุรี 000456, 58 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2465-0442, 0-2472-1058
โทรสาร 0-2465-8758
10100 ในเขต 
5 สาขาท่าเตียน 0005394/6-7 ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-6719, 0-2222-4323, 0-2224-8165
โทรสาร 0-2224-8164
10100 ในเขต 
6 สาขาบางรัก 00061401-1403 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2234-6209, 0-2234-6435, 0-2234-9884
โทรสาร 0-2233-5020
10100 ในเขต 
7 สาขามหานาค 00071168 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2223-2650, 0-2233-6624, 0-2224-7021
โทรสาร 0-2224-7022
10100 ในเขต 
8 สาขาแยกอโศก-สุขุมวิท 0008390/4-5 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2258-1913, 0-2258-1916, 0-2259-0601
โทรสาร 0-2258-1939
10100 ในเขต 
9 สาขาชลบุรี 0009726/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3878-2161-5
โทรสาร 0-3878-2166
10900 นอกเขต 
10 สาขาบางโพ 001048/2-3 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2585-0192, 0-2585-8180
โทรสาร 0-2585-0260
10100 ในเขต 
11 สาขายมราช0011806/33-36 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7126-7, 0-2215-7382
โทรสาร 0-2215-7383
10100 ในเขต 
12 สาขาภูเก็ต001231 ถ.ภูเก็ต(สี่แยก อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-1501
โทรสาร 0-7621-1502
24200 นอกเขต 
13 สาขาขอนแก่น 0013142-148 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4322-1457, 0-4322-1731
โทรสาร 0-4322-4631
30600 นอกเขต 
14 สาขาแก่งคอย 0014142-148 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0
โทรสาร 0
30600 นอกเขต
15 สาขาเซ็นต์หลุยส์ 001510/35-36 ถ.เซนต์หลุยส์ ซอย 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2286-0335, 0-2286-0374, 0-2286-2438
โทรสาร 0-2286-0318
10100 ในเขต 
16 สาขาจรัลสนิทวงศ์ 0016529/9 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2411-0339, 0-2411-3603-4
โทรสาร 0-2411-2245
10100 ในเขต 
17 สาขาบางละมุง 0017298/4 ศูนย์การค้าบางละมุง ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0
โทรสาร 0
10902 นอกเขต
18 สาขาสีคิ้ว 0018242/1 ถ.ชุมค้า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ 0
โทรสาร 0
32300 นอกเขต
19 สาขาพหลโยธิน 0019670/51-52 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2278-1079, 0-2279-5088, 0-2279-8662
โทรสาร 0-2279-0737
10100 ในเขต 
20 สาขาพยุหะคีรี 0020153/1 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ 0
โทรสาร 0
42500 นอกเขต
21 สาขาราษฎร์บูรณะ 0021349/2-5 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2427-4403-5
โทรสาร 0-2427-4404
10100 ในเขต 
22 สาขาเดิมบางนางบวช 0022330 หมู่ที่ 5 ตลาดท่าช้าง ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0
โทรสาร 0
16400 นอกเขต
23 สาขาอ่างทอง 002360/13 ถ.เทศบาล 2 ต.คลองหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
โทรศัพท์ 0
โทรสาร 0
16700 นอกเขต
24 สาขาลุมพินี 00241034/1-2 ถ.พระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2286-0149, 0-2286-5388, 0-2286-5761
โทรสาร 0-2286-0223
10100 ในเขต 
25 สาขากุมภวาปี อุดรธานี 0025221-222 ถ.แชแล ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 0
โทรสาร 0
36800 นอกเขต
26 สาขาสงขลา 0026354 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-1906, 0-7432-4050-1
โทรสาร 0-7431-4391
2560125600นอกเขต
27 สาขาลูกแก 002782 ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0
โทรสาร 0
10300 นอกเขต
28 สาขาเพชรบุรี 00282/1-2 ถ.พงษ์สุริยา เชิงสะพานจอมเกล้า อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3242-5148, 0-3242-5302
โทรสาร 0-3242-8227
13900 นอกเขต 
29 สาขาสกลนคร 00291395 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0-4271-1190, 0-4273-0557, 0-4273-0919
โทรสาร 0-4271-1701
35500 นอกเขต 
30 สาขามหาสารคาม 0030673 ถ.วรบุตร ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0
โทรสาร 0
34300 นอกเขต
1 2 3 4 5 6 7 8ถัดไป
หมายเหตุ สาขาธนาคารที่มี "รหัสสำนักหักบัญชี 1" เป็น "10100" หมายถึง สาขาธนาคารที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เขตเคลียริ่ง)