Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip navigation links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน > บริการระบบการชำระเงิน
ผู้จัดการบริการ   ไพศาล (0-2283-6327,0-2283-6326) จุไรวรรณ (0-2283-6145)
  สาขาธนาคาร
ชื่อธนาคาร จังหวัด
สำนักหักบัญชี ที่อยู่ ชื่อสาขา
ลำดับชื่อสาขารหัสสาขาที่อยู่รหัสสำนักหักบัญชี 1รหัสสำนักหักบัญชี 2นอกเขต/ในเขตบาทเนตDummy Branch
1 สาขาสี่พระยา 0001295 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2235-2884-7, 0-2631-5440-1
โทรสาร 0-2235-2882
10100 ในเขต 
2 สาขาพาหุรัด0002 อาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2222-0176-9, 0-2223-1854-5
โทรสาร 0-2223-0708
10100 ในเขต 
3 สาขาทรงวาด 00031252-1254 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2225-6254-5, 0-2225-3596-7
โทรสาร 0-2225-6256
10100 ในเขต 
4 สาขาอัมรินทร์พลาซ่า 0004500 500 ห้อง 45-48 ศูนย์การค้าอมรินทร์พลาซ่า แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2252-6292-3, 0-2251-8579, 0-2251-0896, 0-2256-9045-6
โทรสาร 0-2252-7871
10100 ในเขต 
5 สาขาบรรทัดทอง 000556/20 56/59-62 ถ.พระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2214-1733, 0-2214-2135, 0-2214-2252, 0-2214-2067
โทรสาร 0-2215-4836
10100 ในเขต 
6 สาขาชลบุรี 0006804 ก. ถ.เจตน์จำนง ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3827-3601-6
โทรสาร 0-3827-3607
10900 นอกเขต 
7 สาขานครราชสีมา 00072-4 ถ.ชุมพล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4426-8873-6
โทรสาร 0-4425-5476
32300 นอกเขต 
8 สาขานครศรีธรรมราช00081719-1721 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7535-6860-1, 0-7535-6112
โทรสาร 0-7534-2352
22400 นอกเขต 
9 สาขาปากพนัง 0009086 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ 0-7551-7324, 0-7551-7064
โทรสาร 0-7551-7248
22400 นอกเขต 
10 สาขาหาดใหญ่ 0010162-164 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7424-3032, 0-7424-5033, 0-7424-3810
โทรสาร 0-7423-5606
25601 นอกเขต 
11 สาขายะลา 00118-12 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7321-2218, 0-7321-2414, 0-7324-0872
โทรสาร 0-7321-3764
24500 นอกเขต 
12 สาขาบ้านบึง 0012403 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0-3844-3628, 0-3844-3026, 0-3875-0979-80
โทรสาร 0-3844-3039
10900 นอกเขต 
13 สาขาบางละมุง 001390/27 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0-3842-8418, 0-3842-9333
โทรสาร 0-3842-3332
1090010902นอกเขต
14 สาขาบางปะกง 0014139 หมู่ที่ 9 ตลาดเก่า อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 0-3853-1297-8, 0-3853-2882
โทรสาร 0-3853-2086
10800 นอกเขต 
15 สาขาสัตหีบ 00150524/5 ถ.บ้านนา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์
โทรสาร
10905 นอกเขต
16 สาขาวารินชำราบ 001622 ถ.สถลมาร์ค ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์
โทรสาร
37100 นอกเขต
17 สาขาถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่001754/1 อาคารสุริวงศ์ บุ๊คเซ็นเตอร์ ถ.ศรีดอนไชย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5327-0029-3, 0-5382-1080-1
โทรสาร 0-5328-2015
41300 นอกเขต 
18 สาขาสามชุก0018225/2 หมู่ที่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ 0-3557-1044, 0-3557-1055, 0-3557-1980, 0-3557-1990
โทรสาร 0-3557-1044, 0-3557-1056
16400 นอกเขต 
19 สาขาฉะเชิงเทรา 001995/12-16 ถ.ชุมพล อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-1621-2, 0-3851-4628, 0-3853-5083, 0-3881-8149
โทรสาร 0-3851-1623
10800 นอกเขต 
20 สาขาป่าซาง0020232 หมู่ที่ 1 ถ.ลำพูน-ลี้ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทรศัพท์ 0-5352-0282, 0-5355-7337
โทรสาร 0-5352-0283
41300 นอกเขต 
21 สาขาภูเก็ต 0021206 ถ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-1566, 0-7621-4901-2, 0-7621-1577
โทรสาร 0-7621-4903
24200 นอกเขต 
22 สาขาตากสิน002241-45 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2438-6429, 0-2438-0063, 0-2439-1864, 0-2437-2387
โทรสาร 0-2438-6426
10100 ในเขต 
23 สาขาอุบลราชธานี 0023177 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4530-3104-6
โทรสาร 0-4530-3103
37100 นอกเขต 
24 สาขาขอนแก่น 002434-34/1-2 ถ.หน้าเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4323-7620-1, 0-4324-1703, 0-4333-4577
โทรสาร 0-4323-7435
30600 นอกเขต 
25 สาขาโบ๊เบ๊00251082/2 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
โทรสาร
10100 ในเขต 
26 สาขานนทบุรี 002632/16-19 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี (ประชาราษฎร์) ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2525-1770-2, 0-2968-4592-3
โทรสาร 0-2526-2993
10100 ในเขต 
27 สาขาน้ำพอง 002722 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โทรศัพท์
โทรสาร
30600 นอกเขต
28 สาขาดำเนินสะดวก0028234 หมู่ที่ 8 ถ.บางแพ-สมุทรสงคราม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทรศัพท์ 0-3225-4444, 0-3225-4930, 0-3225-4332, 0-3225-4334, 0-3234-6529
โทรสาร 0-3225-4913
1010014900ในเขต
29 สาขาบางรัก 00291249/19/50/59 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2237-5050-1, 0-2237-8577-8, 0-2234-5265-6
โทรสาร 0-2266-9667
10100 ในเขต 
30 สาขาสำโรง 0030999/99 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-7656, 0-2384-4510, 0-2394-0422, 0-2394-0428, 0-2394-0488
โทรสาร 0-2384-4532
10100 ในเขต 
1 2 3 4 5 6 7ถัดไป
หมายเหตุ สาขาธนาคารที่มี "รหัสสำนักหักบัญชี 1" เป็น "10100" หมายถึง สาขาธนาคารที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เขตเคลียริ่ง)