Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip navigation links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน > บริการระบบการชำระเงิน
ผู้จัดการบริการ   ไพศาล (0-2283-6327,0-2283-6326) จุไรวรรณ (0-2283-6145)
  สาขาธนาคาร
ชื่อธนาคาร จังหวัด
สำนักหักบัญชี ที่อยู่ ชื่อสาขา
ลำดับชื่อสาขารหัสสาขาที่อยู่รหัสสำนักหักบัญชี 1รหัสสำนักหักบัญชี 2นอกเขต/ในเขตบาทเนตDummy Branch
511 สาขาท่าฉลอม สมุทรสาคร 0518705/13 ก. ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3481-8504-5
โทรสาร 0-3442-6839
10100 ในเขต 
512 สาขาท่าใหม่ จันทบุรี 0519313 ถ.ศรีนวดิตถ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทรศัพท์ 0-3943-1989-91
โทรสาร 0-3943-1431
10700 นอกเขต 
513 สาขาถนนทรงพล นครปฐม 0520447/2 ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3425-1092-95
โทรสาร 0-3425-1096
10100 ในเขต
514 สาขาถนนหน้าเมือง ขอนแก่น 0521680/12 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4322-5416
โทรสาร 0-4322-5319
30600 นอกเขต 
515 สาขาเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0522457/58 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 0-7736-2008-9
โทรสาร 0-7736-2009
26500 นอกเขต 
516 สาขาสารภี เชียงใหม่ 0523308 ถ.ทางหลวงสายเชียงใหม่-ลำพูน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5332-1272-4 ต่อ 11, 12, 15, 0-5342-3625
โทรสาร 0-5332-1415
41300 นอกเขต 
517 สาขาเขาวัง เพชรบุรี 0524130 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3242-8067-8
โทรสาร 0-3242-8065
13900 นอกเขต 
518 สาขาเชียงม่วน พะเยา 05251 หมู่ที่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
โทรศัพท์ 0-5449-5041, 0-5449-5042
โทรสาร 0-5449-5020
47300 นอกเขต 
519 สาขาบางคล้า ฉะเชิงเทรา 052619 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 0-3854-1500, 0-3854-1700, 0-3854-1900, 0-3854-1800
โทรสาร 0-3854-1879
10800 นอกเขต 
520 สาขาสะพานปลา ระนอง 0527173 หมู่ที่ 1 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 0-7782-4058-60
โทรสาร 0-7782-4059
24600 นอกเขต 
521 สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2052828/73 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-4991-2, 0-3881-7778-82
โทรสาร 0-3851-4991
10800 นอกเขต 
522 สาขาข่วงสิงห์ เชียงใหม่052968/5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5322-4106
โทรสาร 0-5322-4105
41300 นอกเขต 
523 สาขาถนนศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี 0530161/9 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3231-0556-9
โทรสาร 0-3231-0558
14900 นอกเขต 
524 สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ 0531G 01/2 อาคารศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5322-5465, 0-5389-5098-100
โทรสาร 0-5322-5464
41300 นอกเขต 
525 สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่ 0532235 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 0-5333-8103-4, 0-5333-8092-3
โทรสาร 0-5333-8094
41300 นอกเขต 
526 สาขาตลาดมะขามเตี้ย สุราษฎร์ธานี053367/84 หมู่ที่ 2 ถ.สุราษฎร์ธานี-พุนพิน ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-9223-4
โทรสาร 0-7728-9225
26500 นอกเขต 
527 สาขาสี่แยกปฐมพร ชุมพร0534212/6 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
โทรศัพท์ 0-7750-4965-7
โทรสาร 0-7750-4967
21200 นอกเขต 
528 สาขาถนนสิงหวัฒน์ พิษณุโลก053520/22 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5524-5521, 0-5524-5520
โทรสาร 0-5524-5522
43800 นอกเขต 
529 สาขาถนนราชการดำเนิน ร้อยเอ็ด053666 ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4352-4859-62
โทรสาร 0-4352-4860
34800 นอกเขต 
530 สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เชียงราย 0537866/18 ถนนทางหลวงหมายเลข 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5371-8114
โทรสาร 0-5371-8116
41400 นอกเขต 
531 สาขาถนนอัษฎางค์ นครราชสีมา 053845-49 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4426-7050-4
โทรสาร 0-4425-9430
32300 นอกเขต 
532 สาขาสระแก้ว0539350 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3724-2639, 0-3724-2640-2
โทรสาร 0-3724-2638
17500 นอกเขต 
533 สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน ศรีราชา 0540689 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3848-0914, 0-3848-1526-8
โทรสาร 0-3848-0913
10900 นอกเขต
534 สาขาเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 05414/11 หมู่ที่ 3 ถ.ทางหลวงสายรอบเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ 0-7742-1256, 0-7742-1105
โทรสาร 0-7724-2248
26501 นอกเขต 
535 สาขาอรัญประเทศ สระแก้ว 054295/21 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 0-3723-2900, 0-3723-2365, 0-3723-2315, 0-3723-2877
โทรสาร 0-3723-2311
17500 นอกเขต 
536 สาขานาโยง ตรัง 0543283 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
โทรศัพท์ 0-7529-9088, 0-7524-2247
โทรสาร 0-7524-2248
21500 นอกเขต 
537 สาขาสะเมิง เชียงใหม่ 054490 หมู่ที่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โทรศัพท์ 0-5348-7126-7
โทรสาร 0-5348-7127
41300 นอกเขต 
538 สาขากาบเชิง สุรินทร์ 0545756 หมู่ที่ 1 ถ.สายสุรินทร์-ช่องจอม ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โทรศัพท์ 0-4455-9079, 0-4455-9080
โทรสาร 0-4455-9081
36600 นอกเขต 
539 สาขาเขาสวนกวาง ขอนแก่น 054698 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
โทรศัพท์ 0-4344-9222-5
โทรสาร 0-4344-9223
30600 นอกเขต 
540 สาขาวัดเพลง ราชบุรี 054755 หมู่ที่ 5 ถ.ราชบุรี-วัดเพลง ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
โทรศัพท์ 0-3239-9081-2
โทรสาร 0-3239-9082
14900 นอกเขต 
ก่อนหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39ถัดไป
หมายเหตุ สาขาธนาคารที่มี "รหัสสำนักหักบัญชี 1" เป็น "10100" หมายถึง สาขาธนาคารที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เขตเคลียริ่ง)