Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip navigation links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน > บริการระบบการชำระเงิน
ผู้จัดการบริการ   ไพศาล (0-2283-6327,0-2283-6326) จุไรวรรณ (0-2283-6145)
  สาขาธนาคาร
ชื่อธนาคาร จังหวัด
สำนักหักบัญชี ที่อยู่ ชื่อสาขา
ลำดับชื่อสาขารหัสสาขาที่อยู่รหัสสำนักหักบัญชี 1รหัสสำนักหักบัญชี 2นอกเขต/ในเขตบาทเนตDummy Branch
961 สาขาเมืองทองธานีซิตี้เซ็นเตอร์ 25076101-101/1 เมืองทองธานี ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
962 สาขาบิ๊กซี ยโสธร5077323 หมู่2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขายโสธร ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
37200 นอกเขต046
963 สาขาคาร์ฟูร์ ร่มเกล้า507842,44 อาคารห้างคาร์ฟูร์ สาขาร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
964 สาขาเทสโก้ โลตัส กำแพงแสน50799/2 หมู่ 7 เทสโก้ โลตัส บริเวณ ชั้น 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
965 สาขาศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง)5080318/6 ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ ถ.ลาดกระบัง-อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
966 สาขาเทสโก้ โลตัส ระนอง508125/15 หมู่ 1 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาระนอง ชั้น 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
24600 นอกเขต043
967 สาขาบางน้ำเปรี้ยว (ฉะเชิงเทรา)508256/9-10 หมู่ที่ 5 ถ.บางขนาก-บางน้ำเปรี้ยว ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10800 นอกเขต040
968 สาขาบางระจัน (สิงห์บุรี)508387/8 หมู่ 8 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
16200 นอกเขต042
969 สาขาคาร์ฟูร์ หนองจอก508434 หมู่ 1 บริเวณชั้น 1 คาร์ฟูร์ หนองจอก ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
970 สาขาเทสโก้ โลตัส สามชุก5085820 หมู่ 2 ห้างเทสโก้ โลตัส สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
16400 นอกเขต042
971 สาขาจัตุรัสจามจุรี5086319 โครงการจตุรัสจามจุรี ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
972 สาขาคาร์ฟูร์ เพชรเกษม508729/1 หมู่ 11 บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาเพชรเกษม ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
973 สาขาไอเพลส (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)5088319 หมู่ 4 โครงการไอเพสล ไลฟสเคป เซ็นเตอร์ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
974 สาขาคาร์ฟูร์ บางใหญ่50899/9 หมู่ 11 ห้างคาร์ฟูร์ สาขาบางใหญ่ ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
975 สาขาอเวนิว รัชโยธิน5090234/2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
976 สาขาไชน่าเวิลด์ (วังบูรพา)5091677-681 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
977 สาขาเซ็นทรัล ชิดลม50921027 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 1 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 ในเขต040
978 สาขาเทสโก้ โลตัส หลังสวน509392 หมู่ 4 บริเวณชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหลังสวน ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
21200 นอกเขต043
979 สาขาเทสโก้ โลตัส เสนา509449 หมู่ 1 บริเวณชั้น 1 เทสโก้ โลตัส เสนา ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
1010010100ในเขต
980 สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง509558 หมู่ 5 ชั้น 1 ห้างสรรสินค้าบิ๊กซี สาขาบ้านโป่ง ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
14900 นอกเขต042
981 สาขาบิ๊กซี สุโขทัย509668 หมู่ 2 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
46300 นอกเขต048
982 สาขาเทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์5097929 หมู่ 2 บริเวณชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
44000 นอกเขต048
983 สาขาบิ๊กซี ชัยภูมิ509899 หมู่ 1 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาชัยภูมิ ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
31100 นอกเขต045
984 สาขาเทสโก้ โลตัส สิงห์บุรี5099189 หมู่ 7 ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส สิงห์บุรี ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
16200 นอกเขต042
985 สาขา แห่งอนาคต5100เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจุตจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. -
โทรสาร. -
10100 ในเขต040
986 สาขาบิ๊กซี นาดี อุดรธานี5101204 หมู่ที่ 2 อาคารห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ อุดรธานี ถ.อุดร-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
36800 นอกเขต046
987 สาขาคาร์ฟูร์ เชียงใหม่510294 หมู่ 4 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
41300 นอกเขต047
988 สาขาเทสโก้ โลตัส ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)510384 หมู่ 7 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาขุขันธ์ ชั้น 1 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
35400 นอกเขต046
989 สาขาบิ๊กซี กระบี่5104249 หมู่ 11 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี กระบี่ ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
20200 นอกเขต042
990 สาขาถนนบายพาส (ชลบุรี)510523/39 หมู่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-
โทรสาร 0-
10100 นอกเขต040
ก่อนหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44ถัดไป
หมายเหตุ สาขาธนาคารที่มี "รหัสสำนักหักบัญชี 1" เป็น "10100" หมายถึง สาขาธนาคารที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เขตเคลียริ่ง)