ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 18:47

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 4

158/12 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 089-471-8226 / 062-964-8951
บริการรับฝากเงิน บริการให้กู้ยืมเงิน
ประเภทใบอนุญาต/ใบขึ้นทะเบียน (License/Registration certificate)
บุคคลรับอนุญาต (Money Changer: MC) (สถานประกอบการ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 4 - เลขที่ใบอนุญาต 225590020