EC_EI_008 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย 1/ 2/
ผู้จัดการบริการ จารุพรรณ (0-2283-5623) เกียรติคุณ (0-2356-7410)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:56 (2534=100)  
  Q2/2554 Q1/2554 Q4/2553 Q3/2553 Q2/2553 Q1/2553
1ราคาบ้านเดี่ยว      
2   ดัชนี136.5113.0121.7109.8121.7109.0
3   อัตราการเปลี่ยนแปลง เทียบกับระยะเดียวกันกับปีก่อน12.23.710.62.5-1.8-17.0
4ราคาทาวน์เฮ้าส์      
5   ดัชนี126.0124.2120.3117.6118.2118.5
6   อัตราการเปลี่ยนแปลง เทียบกับระยะเดียวกันกับปีก่อน6.64.83.6-0.8-0.1-6.6
7ราคาที่ดิน      
8   ดัชนี212.6193.1188.5182.6187.5186.9
9   อัตราการเปลี่ยนแปลง เทียบกับระยะเดียวกันกับปีก่อน13.43.32.02.11.7-0.4
10ราคาบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน      
11   ดัชนี182.1161.1161.8153.5161.2155.7
12   อัตราการเปลี่ยนแปลง เทียบกับระยะเดียวกันกับปีก่อน13.03.54.52.20.6-5.7
13ราคาทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน      
14   ดัชนี173.6162.1157.8153.4156.3156.1
15   อัตราการเปลี่ยนแปลง เทียบกับระยะเดียวกันกับปีก่อน11.13.82.51.11.1-2.6

ที่มา:
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
หมายเหตุ:
1/ ปี 2541 มีโครงการที่สร้างเสร็จลดราคาขายหลังวิกฤต และเริ่มมีกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวนผู้ซื้อขายที่ดินลดลงร้อยละ 32
2/ ปี 2542 มีการขายสินทรัพย์ของ ปรส. และจำนวนผู้ซื้อขายที่ดินลดลงร้อยละ 14.4 เหลือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 15,000 รายต่อเดือน เทียบกับเดือนละ 74,400 รายต่อเดือนในปี 2538