EC_EI_028 เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว
ผู้จัดการบริการ ชวันรัตน์ (0-2283-5173) วลัยพร (0-2283-5997)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:57 (หน่วย: ตามระบุ)  
  ส.ค. 2559 pก.ค. 2559 pมิ.ย. 2559 pพ.ค. 2559 pเม.ย. 2559 มี.ค. 2559
11. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (พันคน) 1/2,874.422,946.292,433.262,476.502,643.252,948.69
22. อัตราการเข้าพักแรม (ร้อยละ) 2/      
3          รวมทั้งประเทศ60.5461.4153.7458.1462.8968.91
4          ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ)62.4764.1758.3664.1366.8474.42
5          ภาคใต้61.0160.9750.3955.4466.2468.27
6          ภาคเหนือ62.2359.1248.6148.3152.2358.25
7          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ37.2942.0134.3932.9234.6141.76
83. อัตราการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือน (ร้อยละ) 2/      
9          รวมทั้งประเทศ31.3630.3028.7528.4327.8128.71
10          ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ)34.7033.5233.6032.9032.4633.25
11          ภาคใต้19.8820.9418.5618.5118.6020.19
12          ภาคเหนือ50.5145.3937.5138.2535.5135.31
13          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6.476.335.845.825.006.48
144. ค่าห้องพักเฉลี่ยที่ขายได้จริง (บาท : ห้อง) 2/      
15          รวมทั้งประเทศ1,985.171,943.381,811.121,838.431,910.532,104.54
16          ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ)2,085.152,017.241,885.671,899.351,918.771,912.58
17          ภาคใต้2,281.932,271.382,059.632,148.802,407.313,132.07
18          ภาคเหนือ1,471.121,482.251,443.711,416.001,408.871,570.84
19          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ930.58901.29884.81907.60897.61931.54
205. สัดส่วนรายได้จากการจัดประชุม / สัมมนา (ร้อยละ) 2/      
21          รวมทั้งประเทศ19.0718.7419.0319.3715.8218.86
22          ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ)21.4320.6920.7720.5116.9519.73
23          ภาคใต้7.436.947.609.926.899.29
24          ภาคเหนือ24.6025.2825.8226.2421.6127.24
25          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ31.6733.6534.0631.9728.7631.36
266. สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ร้อยละ) 2/      
27          รวมทั้งประเทศ69.4071.6169.2669.7872.3971.64
28          ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ)71.7174.8973.9475.1377.5076.34
29          ภาคใต้78.4479.3872.9673.6175.8276.14
30          ภาคเหนือ69.4869.6867.8866.0270.6669.30
31          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12.0114.4113.7312.4814.7014.92

หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวจาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2/ ข้อมูลจากการสำรวจโรงแรมทั่วประเทศ โดยข้อมูลก่อนปี 2553 มีข้อมูลเฉพาะอัตราการเข้าพักยอดรวมทั้งประเทศเท่านั้น และเริ่มจัดเก็บข้อมูลตามรายการที่ 2-6 จำแนกเป็นรายภาคตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา