EC_EI_034 ดัชนีความเชื่อมั่นอื่นๆภาคธุรกิจ 1/ 2/ 3/
ผู้จัดการบริการ ชวันรัตน์ (0-2283-5173) เอนก (0-2283-6889)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 01 ก.ค. 2563 14:30   
  มิ.ย. 2563 พ.ค. 2563 เม.ย. 2563 มี.ค. 2563 ก.พ. 2563 ม.ค. 2563
1ดัชนีภาวะธุรกิจ      
2   1. คำสั่งซื้อในประเทศ33.923.823.536.541.447.3
3   2. คำสั่งซื้อในต่างประเทศ34.730.023.736.539.344.3
4   3. ภาวะส่งออก35.530.026.138.239.642.6
5   4. ภาระดอกเบี้ยของผู้ประกอบการ (แปรผกผัน)50.853.055.852.250.848.3
6   5. สภาพคล่องของผู้ประกอบการ40.937.534.544.047.247.9
7   6. ราคาขาย43.638.135.144.946.848.7
8ดัชนีภาวะธุรกิจ(3 เดือนข้างหน้า)      
9   1. คำสั่งซื้อในประเทศ44.735.130.037.749.552.7
10   2. คำสั่งซื้อในต่างประเทศ43.334.831.837.846.049.6
11   3. ภาวะส่งออก41.738.134.038.947.148.6
12   4. ภาระดอกเบี้ยของผู้ประกอบการ (แปรผกผัน)48.951.852.651.051.248.3
13   5. สภาพคล่องของผู้ประกอบการ40.838.833.642.546.048.8
14   6. ราคาขาย45.240.839.342.848.851.3

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ดัชนีมีค่าเท่ากับ 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจทรงตัว
ดัชนีมีค่ามากกว่า 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้น
ดัชนีมีค่าน้อยกว่า 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลง
2/ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มกลุ่มตัวอย่างจาก 865 ราย เป็น 1,500 ราย โปรดดูรายละเอียดการปรับปรุงในบทความและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ (Stat horizon)
3/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเปรับกลุ่มตัวอย่างจาก 1,500 ราย เป็น 1,010 ราย โปรดดูรายละเอียดการปรับปรุงในบทความและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ (Stat horizon)