RG_NR_046_S3 ดัชนีราคาผู้บริโภคของภาคเหนือ
ผู้จัดการบริการ ดวงทิพย์ (0-5393-1091) อวิกา (0-5393-1167)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 02 ก.ค. 2563 15:01   
  พ.ค. 2563เม.ย. 2563มี.ค. 2563ก.พ. 2563ม.ค. 2563ธ.ค. 2562
1รวมดัชนีราคาผู้บริโภคทุกรายการ99.3499.26101.35102.28102.32102.19
2หมวดอาหารและเครื่องดื่ม104.99105.07104.87104.90104.21103.94
3   ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง118.71119.35119.30118.94119.30119.23
4   เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ102.57103.61104.28104.49104.03100.68
5   เนื้อสัตว์104.03104.95106.00106.45105.6199.11
6   เป็ด ไก่97.20100.73101.85102.18102.47102.00
7   ปลาและสัตว์น้ำ103.23103.23103.19103.00102.70102.30
8   ไข่และผลิตภัณฑ์นม102.03105.93101.22101.44102.10102.83
9   ผักและผลไม้104.16101.12100.36100.8597.17101.03
10   เครื่องประกอบอาหาร104.86105.01105.11103.78103.07101.35
11   เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์104.58104.55104.58104.51104.22103.96
12   อาหารสำเร็จรูป103.00102.98103.00103.01102.79102.78
13   อาหารบริโภค-ในบ้าน104.75104.71104.74104.76104.35104.34
14   อาหารบริโภค-นอกบ้าน100.74100.73100.75100.75100.75100.75
15หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า101.09101.09101.09101.09101.08100.99
16หมวดเคหสถาน95.0595.82100.59100.68100.68100.63
17หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล101.30101.19101.13101.16101.29101.29
18หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร92.6391.6096.2499.79100.89100.80
19   ค่าโดยสารสาธารณะ104.16103.78100.67101.57102.16102.22
20   ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง89.7688.3394.8499.75101.26101.13
21   การสื่อสาร99.8799.8799.8799.8799.8799.87
22หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา101.30101.31101.33101.33101.59101.65
23หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์115.38115.38115.38115.35115.35115.27
24หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม95.9695.7999.25100.72101.20101.14
25   กลุ่มอาหารสดและพลังงาน94.6493.96100.19103.00103.20102.94
26   อาหารสด106.35106.50106.10106.26105.24104.92
27   พลังงาน75.7673.7790.3897.3499.4699.28
28ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน101.71101.94101.94101.92101.89101.82

ที่มา:
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์