FI_CB_060_S3 สรุปจำนวนสาขาและจุดให้บริการของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/
ผู้จัดการบริการ ชัชวาลย์ (0-2283-5170) ภัพวัลย์ (0-2356-7574)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 18 ต.ค. 2562 16:46 แห่ง  
  ก.ย. 2562 p              
  จำนวนสาขาในกรุงเทพจำนวนสาขาในภาคกลางจำนวนสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนสาขาในภาคเหนือจำนวนสาขาในภาคใต้รวมสาขาในประเทศจำนวนจุดให้บริการในกรุงเทพจำนวนจุดให้บริการในภาคกลางจำนวนจุดให้บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนจุดให้บริการในภาคเหนือจำนวนจุดให้บริการในภาคใต้รวมจุดให้บริการในประเทศรวมสาขาและจุดให้บริการในประเทศจำนวนสาขาในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น
1กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3133661681671421,1560000001,156201,176
2กรุงไทย จำกัด (มหาชน)2533162111641611,105812666381,14381,151
3กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน20324298678969915600127112713
4กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2462931311161028883200058933896
5เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)29196666600001167067
6ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)34204787300000073174
7ทหารไทย จำกัด (มหาชน)1481374139414060000004062408
8ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)27186376100000061061
9ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)3213561321001271,0360000001,03661,042
10ธนชาต จำกัด (มหาชน)1761684343674970000004971498
11ยูโอบี จำกัด (มหาชน)8040109101493000031520152
12แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4132159141110000001110111
13สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)100001000000101
14ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)854132100000021021
15ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)359661463827637855238282405160516
16ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)100001000000101
17เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)230005000000505
18แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)232119000000909
19เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)100001000000101
20เจพีมอร์แกน เชส100001000000101
21ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.300003000000303
22ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น110002000000202
23ดอยซ์แบงก์ เอจี100001000000101
24บีเอ็นพี พารีบาส์100001000000101
25มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ110002000000202
26แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น100001000000101
27อาร์ เอช บี จำกัด120003000000303
28อินเดียนโอเวอร์ซีส์100001000000101
29โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด100001000000101
30ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด100001000000101
31รวม1,9342,1189327788166,578521046444352996,877436,920

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานที่ทำการที่แน่นอนและให้บริการโดยพนักงานของธนาคารพาณิชย์ (รวมสำนักงานใหญ่) และจุดให้บริการที่ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีการบริหารจัดการหรือดูแลโดยสำนักงานใหญ่หรือสาขาธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น