FI_CB_060_S3 สรุปจำนวนสาขาและจุดให้บริการของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/
ผู้จัดการบริการ ชัชวาลย์ (0-2283-5170) ภัพวัลย์ (0-2356-7574)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 20 ก.ค. 2564 09:00 แห่ง  
  มิ.ย. 2564 p              
  จำนวนสาขาในกรุงเทพจำนวนสาขาในภาคกลางจำนวนสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนสาขาในภาคเหนือจำนวนสาขาในภาคใต้รวมสาขาในประเทศจำนวนจุดให้บริการในกรุงเทพจำนวนจุดให้บริการในภาคกลางจำนวนจุดให้บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนจุดให้บริการในภาคเหนือจำนวนจุดให้บริการในภาคใต้รวมจุดให้บริการในประเทศรวมสาขาและจุดให้บริการในประเทศจำนวนสาขาในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น
1กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3063561641651351,126      1,128201,148
2กรุงไทย จำกัด (มหาชน)2052851881511519801116666451,02581,033
3กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน192229896285657156  126782680
4กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2372851301119786021   38653868
5เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)291866665      65065
6ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)241646454      58159
7ทหารไทย จำกัด (มหาชน)233224696082668      6682670
8ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)231763756      57057
9ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)25130211279102846      8496855
10ธนชาต จำกัด (มหาชน)156144403655431      4320432
11ยูโอบี จำกัด (มหาชน)7839119914623   51500150
12แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)362815914102      1080108
13สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)1    1      101
14ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)8541321      21021
15ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)379762483928337825140252355160516
16ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)1    1      101
17เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)23   5      505
18แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)232119      909
19เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)1    1      101
20เจพีมอร์แกน เชส1    1      101
21ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.3    3      303
22ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น11   2      202
23ดอยซ์แบงก์ เอจี1    1      101
24บีเอ็นพี พารีบาส์1    1      101
25มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ11   2      202
26แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น1    1      101
27อาร์ เอช บี จำกัด12   3      303
28อินเดียนโอเวอร์ซีส์1    1      101
29โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด1    1      101
30ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด1    1      101
31รวม1,8352,0559027477906,329531076346313006,654426,696

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานที่ทำการที่แน่นอนและให้บริการโดยพนักงานของธนาคารพาณิชย์ (รวมสำนักงานใหญ่) และจุดให้บริการที่มีการบริหารจัดการหรือดูแลโดยสำนักงานใหญ่หรือสาขาธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น (รวมถึงการให้บริการธนาคารนอกสถานที่เกินกว่า 30 วัน ซึ่งหลักเกณฑ์กำหนดให้นับเป็นจุดให้บริการ)