ผู้จัดการบริการ ภคพร (0-2283-5215) รัฐวิชญ์ (0-2356-7331)

Indicative forward points แบบ outright สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้ 200 - 500 ล้านบาทต่อปี

เวลาเผยแพร่: 10.00 น. ของทุกวันทำการ
Forward points ที่ประกาศ เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 200 - 500 ล้านบาทต่อปี ได้รับเงินสินเชื่อส่งออกนำเข้าจากธนาคารอยู่แล้ว ไม่เคยผิดนัดชำระ และทำธุรกรรมไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครั้ง
ดังนั้น forward points สำหรับการทำธุรกรรมจริงของผู้ประกอบการแต่ละรายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรม เครดิตของผู้ประกอบการ ความถี่ในการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการ อายุสัญญา จำนวนวันที่นับได้จริงในอายุสัญญานั้น และอื่น ๆ

คู่สกุล USDTHB (หน่วย: สตางค์)

สำหรับผู้ส่งออก
  • คำอธิบายสำหรับผู้ส่งออก:
  • ณ spot rate ที่เท่ากัน forward points ยิ่งสูงจะยิ่งดีสำหรับผู้ส่งออก (เพราะจะได้รับบาทมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม)
สำหรับผู้นำเข้า
  • คำอธิบายสำหรับผู้นำเข้า:
  • ณ spot rate ที่เท่ากัน forward points ยิ่งต่ำจะยิ่งดีสำหรับผู้นำเข้า (เพราะจะจ่ายบาทน้อยที่สุด อ่านเพิ่มเติม)
หมายเหตุ : คลิกที่ชื่อธนาคารเพื่อไปที่หน้าให้บริการธุรกรรม forward ของธนาคาร