อัตราค่าธรรมเนียมการถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (SWIFT/Telex)

หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลของธนาคารโดยตรง โปรด Click ที่ชื่อธนาคาร ผู้จัดการบริการ