โครงการ DR BIZ

การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง

ช่องทางการติดต่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รายละเอียด

Call Center
1572

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด

KTB DR BIZ Team
ktbdrbiz@krungthai.com
02-208-8938, 02-208-7399, 02-208-8079, 02-345-1792

ธนาคารกสิกรไทย
รายละเอียด

K BIZ - Contact Center
02-888-8822 กด 1 ภาษาไทย กด 65

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
รายละเอียด

KKP Contact Center
kkpcontractcenter@kkpfg.com
02-165-5599

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
รายละเอียด

Global Corporate Banking
https://www.jpmorgan.com/TH/en/about-us
02-684-2000

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด

ศุนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Care Center)
02-626-7777
DR_BIZ@CIMBTHAI.COM

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
รายละเอียด

Corporate Banking Department 1 and 2
02-353-8000 ต่อ 2017
apirat_rattanaapiromyakij @th.smbc.co.jp
Corporate Banking Department 3
02-353-8000 ต่อ 2057
vasinee_jongussayakul @th.smbc.co.jp
Corporate Banking Department 4
02-353-8000 ต่อ 2258
sirithorn_chalermpong @th.smbc.co.jp
Corporate Banking Department 5
02-353-8000 ต่อ 2046
kunwadee_sawangareetrakul @th.smbc.co.jp
Chonburi Branch
02-353-8000 ต่อ 2101
vitsuda_yongvanitjit @th.smbc.co.jp
Corporate Banking Department 6
02-353-8000 ต่อ 2104
yanyong_leelalumlert @th.smbc.co.jp

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด

Corporate Business Department
0-2230-6160, 02-230-6162
smtb-drbiz@smtb.jp

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด

เจ้าหน้าที่ RM ที่ดูแลลูกค้าโดยตรง
Call Center
tiscobot_multi-creditor@tisco.co.th
02-633-6000

ธนาคารไทยพาณิชย์
รายละเอียด

วิกานดา คงชาญศิริ
กลุ่มธุรกิจ Wholesale Banking
vikanda_kch@scb.co.th
02-544-2761 / 081-400-7117
ฐิติรัตน์ สัตย์เพริศพราย
กลุ่มธุรกิจ Wholesale Banking
thitirat@scb.co.th
02-544-2195 / 089-500-1269
เนรัญชลา วิทยาการ
กลุ่มธุรกิจ Wholesale Banking
nerunchala.witthayakarn@scb.co.th
02-544-6779 / 080-776-6889
ฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์
กลุ่มธุรกิจ SME
tikumporn.seneevat@scb.co.th
02-544-2840 / 081-833-2690
กรรณิการ์ กรจำรัสกุล
กลุ่มธุรกิจ SME
kannikak@scb.co.th
02-544-4662 / 089-201-1767
สุรศักดิ์ ธนกาญจนพิทักษ์
กลุ่มงานธุรกิจพิเศษ
surasak.thanakanjanapitak@scb.co.th
02-544-1570 / 091-773-0146
พจน์ อ่ำลำยอง
กลุ่มงานธุรกิจพิเศษ
poju@scb.co.th
02-544-2829 / 081-174-3616
ณรัช ภากรเสถียร
กลุ่มงานธุรกิจพิเศษ
narat.pargornsatien@scb.co.th
03-552-6110 / 081-823-3269

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
รายละเอียด

ฝ่ายบริหารหนี้
02-018-3666 ต่อ 3687, 3712
Tanannat_s@smc.or.th, suppakit_s@smc.or.th

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด

Contact Center
1770

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
รายละเอียด

ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์
02-890-9999
tcg.or.th

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
รายละเอียด

Call center : 1357
vocs@smebank.co.th
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์. 02-265-3000
โทรสาร. 02-270-0569
www.smebank.co.th

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รายละเอียด

BAAC Call Center
02-555-0555
contact@baac.or.th

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
รายละเอียด

หน่วยงานด้านการตลาด
02-271-3700 ต่อ 1904 หรือ 2303
dr-biz@exim.go.th

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
รายละเอียด

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
mizuho.bkkplanning@mizuho-cb.com
02-002-0222 ต่อ 2352

ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์
รายละเอียด

Loan&Credit Info. Department
nareeratt@megaicbc.com 20611S@megaicbc.com
02-259-2000 ต่อ 139,158

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด

UOB Biz Call Centre
BusinessBanking.ServiceCentre @uob.co.th
02-343-3555

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด

Global Banking
02-724-5354, 02-724-3457, 02-724-5314
Raweewan.Reongsiripong@sc.com, Rinrada.Settaleela@sc.com, Bongkot.Malila@sc.com

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
รายละเอียด

Corporate Banking Department
02-305-2945
chanin.winayanuwattikun@bofa.com

ธนาคารออมสิน
รายละเอียด

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
02-299-8000 ต่อ 998203, 022101
SupanwadeeP@gsb.or.th, Pisuttisaks@gsb.or.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายละเอียด

ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
charut@ghb.co.th
085-485-4119
chenwoot.m@ghb.co.th
089-815-7011

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รายละเอียด

Ibank Call Center callcenter_1302@ibank.co.th
1302

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด

Lending Operations
02-263-9742, 02-263-9763
THLendingOps@anz.com

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
รายละเอียด

Call Center
02-629-5588
info@th.icbc.com.cn

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ
รายละเอียด

Contact Center
hsbcdrbizteam@hsbc.co.th
02-614-4000

Bank of China (Thai) Public Company Limited
รายละเอียด

Corporate Credit Management Center
ccmc@mail.notes.bank-of-china.com
02-286-1010 ต่อ 2510
02-286-1010 ต่อ 2533

Citibank, N.A.
รายละเอียด

Citi Commercial Bank
02-079-2338, 02-079-3090
sripai.augchaprasert@citi.com, patcharin.pheungcharoen@citi.com

Deutsche Bank
รายละเอียด

Bangkok Branch Relationship Manager
patcharavadee.supphipat@db.com
02-646-5146

Indian Overseas Bank
รายละเอียด

OFFICER - CREDIT & CO REPORTS
MS. CHITAROON CHUSUB
02-224-5411 ต่อ 20
OFFICER - CREDIT
MS.WANWISA SOOKSUSIENG
02-224-5411 ต่อ 57
creditofficer@iob.co.th

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC)
รายละเอียด

Bangkok Branch Credit Administrations
Duangtida Boonyanarong
DuangtidaB@ocbc.com
02-287-9846

RHB Bank Berhad
รายละเอียด

Corporate & commercial / SME
02-126-8698
RHBTH.Multicreditors@rhbgroup.com