เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2561(ปิดรับสมัคร วันที่ 10 ตุลาคม 2560)
ทุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2560(ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.