เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2563 ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ LSE (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)
ทุน IDP ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2564 (สำหรับพนักงาน ธปท.)(ปิดรับสมัคร วันที่ 13 มีนาคม 2563)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.