เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษา ดังนี้
ทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2563(ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ตุลาคม 2562)
ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2563 ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ LSE (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.