เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?
สมัครนักศึกษาฝึกงาน

ธปท. ได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกงานระหว่างปิดภาคการศึกษา (Summer) ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว
สำหรับนักศึกษาฝึกงานนอกฤดูกาล ธปท. จะพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่เปิด-ปิดภาคการศึกษาแตกต่างจากกลุ่มภาคฤดูร้อน และนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงานได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentIternshipScholarship/Internship/HeadOffice/Pages/default.aspx
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.