เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่สืบสวน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.) (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักกลยุทธ์งานบุคคลและองค์กร (ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ) ฝทพ. (ปิดรับสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
นักฝึกอบรม / นักฝึกอบรมอาวุโส ทีมฝึกอบรมและพัฒนา 1-2 สถาบันพัฒนาบุคลากร (ปิดรับสมัคร วันที่ 2 มีนาคม 2563)
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (ปิดรับสมัคร วันที่ 2 มีนาคม 2563)
เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส /ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส สายนโยบายการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 10 มีนาคม 2563)
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทีมวิเคราะห์การคลัง (พนักงานสัญญาจ้าง)(ปิดรับสมัคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
รองผู้อำนวยการ ส่วนจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2563)
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
นักวิจัย / นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ด้านการเงิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่งงานด้านอื่นๆ
ด้านกฎหมาย
ด้านบัญชี
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.