เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่ IT (IT Infra / วางแผน / BSD / Cyber Security)(ปิดรับสมัคร วันที่ 11 ธันวาคม 2565)
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.)(ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2565)
เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส(ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2565)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ธันวาคม 2565)
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส สำนักบริหารความเสี่ยงภาพรวมและด้านปฏิบัติการ (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส ทีมระบบบัญชี สำนักการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
Full Stack/Back-end Developer/DevOps Engineer โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (2 อัตรา)(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี
ด้านกฎหมาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการเงิน
ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านอื่น ๆ
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
ด้านบัญชี
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส (พนักงานสัญญาจ้าง 3 ปี)
งานบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.