เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน  (ปิดรับสมัคร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562)
BOT Open House#2_ด้านระบบข้อสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)
ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน (ปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562)
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2562)
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน (ปิดรับสมัคร วันที่ 5 ธันวาคม 2562)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 10 ธันวาคม 2562)
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส(ปิดรับสมัคร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 10 ธันวาคม 2562)
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี
ตำแหน่งงาน ด้านบัญชี
ตำแหน่งงาน ด้านอื่นๆ
ตำแหน่งงาน ด้านเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่งงาน ด้านการเงิน
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
ตำแหน่งงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงาน ด้านกฎหมาย
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.