เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน  (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 17 มกราคม 2564)
ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน (ฝสจ.) (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 20 มกราคม 2564)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2564)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2564)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนจัดการข้อมูลภาคเศรษฐกิจ ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2564)
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (CBDC) (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 17 มกราคม 2564)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 มกราคม 2564)
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี
นักวิจัย / นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ด้านการเงิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่งงานด้านอื่นๆ
ด้านกฎหมาย
ด้านบัญชี
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส (พนักงานสัญญาจ้าง 1-3 ปี)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.