เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
นักวิจัย / นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 2  (ปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2562)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1  (ปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2562)
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/อาวุโส กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ปิดรับสมัคร วันที่ 17 มีนาคม 2562)
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2562)
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี
ตำแหน่งงาน ด้านบัญชี
ตำแหน่งงาน ด้านอื่นๆ
ตำแหน่งงาน ด้านเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่งงาน ด้านการเงิน
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
ตำแหน่งงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงาน ด้านกฎหมาย
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.