เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2566)
เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส(ปิดรับสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566)
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส สำนักบริหารความเสี่ยงภาพรวมและด้านปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยภาพรวม (ปิดรับสมัคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)
กลุ่มตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในงาน Samaggi Samagom Careers Fair(ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)
Full Stack/Back-end Developer/DevOps Engineer โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล(ปิดรับสมัคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566)
นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ส่วนพัฒนาระบบงานข้อมูล(ปิดรับสมัคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566)
ผู้วิเคราะห์ /ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนออกแบบและบริการข้อมูล (ปิดรับสมัคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566)
เจ้าหน้าที่ IT (IT Infra / วางแผน / BSD / Cyber Security)(ปิดรับสมัคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566)
กลุ่มงานเด็กจบใหม่ (New Graduated)(ปิดรับสมัคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566)
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี
ด้านกฎหมาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการเงิน
ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านอื่น ๆ
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
ด้านบัญชี
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส (พนักงานสัญญาจ้าง 3 ปี)
งานบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.