เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1(ปิดรับสมัคร วันที่ 27 กันยายน 2564)
นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2564)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส (ตำแหน่ง Data Analyst /งานด้านจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2564)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักกลยุทธ์สถาบันการเงิน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน (งานการธนาคารเพื่อความยั่งยืน)(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2564)
นิติกร ทีมมาตรฐานการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 6 ตุลาคม 2564)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักกลยุทธ์สถาบันการเงิน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน (งาน Digital / Financial Landscape)(ปิดรับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม 2564)
เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ส่วนอุปทาน ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 13 ตุลาคม 2564)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2564)
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี
ด้านกฎหมาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการเงิน
ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านอื่น ๆ
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
ด้านบัญชี
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส (พนักงานสัญญาจ้าง 3 ปี)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.