​ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 16 คลิกอ่านวิธีสังเกตธนบัตร


​​​ภาพประธานด้านหน้า​

 

 

ภาพประธานด้านห​​ลัง 

 

ขนาด
​วันประกาศออกใช้
จ่ายแลก

​​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์

 

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

 

 ๗.๒๐ x ๑๖.๒๐ เซนติเมตร  
​ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงการคลัง

คลิกอ่าน