ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  

ลักษณะธนบัตรด้านหน้า  

​เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้าเป็นภาพประธาน  สำหรับภาพประกอบได้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภาพพระครุฑพ่าห์ ภาพดอกรวงผึ้ง และภาพเทวดาโปรยดอกพิกุล 10 ดอก

ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

ภาพลำดับขั้นตอนสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่จัดวางร้อยเรียงภายในโครงตัวเลขไทย “๑๐” เพื่อแสดงถึงการเข้ารับตำแหน่งพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มจาก

 
 1. ภาพพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม
 2. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระบรมมหาราชวัง
 3. ภาพพิธีเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
 4. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน
 5. ทรงรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 6. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
 7. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า และทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงรับพระแสงขรรค์ชัยศรี ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ  
 8. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ
 9. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
 10. เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
 11. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
 12. พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
 13. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบ พระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
 14. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
 15. ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

​ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง


 • ​ตัวเลข “1000” และข้อความ “หนึ่งพันบาท” พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษเมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเปลี่ยนสลับจากสีทองเป็นสีเขียว
 • ​ลายน้ำอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
 • ​ลายดอกพิกุลพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ภายในมีตัวเลข “10” เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงหรือพลิกซ้ายขวาจะเห็นรูปวงกลมเคลื่อนไหวไปมาได้รอบทิศทาง และเปลี่ยนสลับจากสีทองเป็นสีเขียว
 • ​ภาพพระครุฑพ่าห์บนด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ในตำแหน่งตรงกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะเห็นซ้อนทับกันสนิท
 • ​ลักษณะพิเศษภายใต้รังสีเหนือม่วง ได้แก่ ลวดลายบางส่วนบนธนบัตร หมวดอักษรและเลขหมายจะเรืองแสงเป็นสีส้ม เส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ำเงิน

ขนาด 

127 มิลลิเมตร x 181 มิลลิเมตร มีรูปทรงเป็นแนวตั้ง


​ลักษณะธนบัตรด้านหน้า  

 • ​ลักษณะโดยรวมเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 17 (แบบปัจจุบัน) โดยได้ปรับโทนสีให้เป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีแห่งวันพระบรมราชสมภพ
 • เปลี่ยนภาพพระตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ตอนกลางของธนบัตร เป็นภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 • เปลี่ยนลายดอกห้ากลีบที่เบื้องขวาของพระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นลายดอกพิกุล

​ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

 • ​เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเป็นภาพประธาน
 • เชิญพระปฐมบรมราชโองการไว้ที่เบื้องขวาของธนบัตร

 • ภาพประกอบเป็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ภาพการเสด็จออกสีหบัญชร และภาพพสกนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

​ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง


 • ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ คำว่า "รัฐบาลไทย" ตัวอักษรและตัวเลขแจ้งชนิดราคา จะรู้สึกสะดุด เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
 • ลายน้ำพระบรมสาทิสลักษณ์และตัวเลขแจ้งชนิดราคา "100" ที่โปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้าน เมื่อยกส่องกับแสงสว่าง
 • ลายดอกพิกุล ด้านในมีเลข "100" เมื่อพลิกเอียงจะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียว
 • แถบสีม่วงแดง ฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง มีบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลง จะเห็็นแถบแนวนอนเลื่อนขึ้นลงตามแนวตั้ง และเปลี่ยนสลับจากสีม่วงแดงเป็นสีเขียว ภายในแถบมีข้อความ "100 บาท 100 BAHT" ขนาดเล็ก อ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกส่องกับแสงสว่าง 
 • ​ 
 • ลักษณะพิเศษภายใต้รังสีเหนือม่วง ได้แก่ ลวดลายบางส่วนบนธนบัตร หมวดอักษรและเลขหมายจะเรืองแสงเป็นสีส้ม เส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ำเงิน
​ขนาด  
72 x 150 มิลลิเมตร
​วันออกใช้  
วันที่ 12 ธันวาคม 2563
​ประกาศกระทรวงการคลัง  
คลิกอ่าน

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.