ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

​ลักษณะธนบัตรด้านหน้า

  • ​ลักษณะโดยรวมเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 17 (แบบปัจจุบัน) โดยได้ปรับโทนสีให้เป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีแห่งวันพระบรมราชสมภพ

  • เปลี่ยนภาพพระตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ตอนกลางของธนบัตร เป็นภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  • เปลี่ยนลายดอกห้ากลีบที่เบื้องขวาของพระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นลายดอกพิกุล

ลักษณะธนบัตรด้านหลัง

  • ​เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเป็นภาพประธาน

  • เชิญพระปฐมบรมราชโองการไว้ที่เบื้องขวาของธนบัตร

  • ภาพประกอบเป็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ภาพการเสด็จออกสีหบัญชร และภาพพสกนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

​ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง

​มีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 17 (แบบปัจจุบัน)

​ขนาด

​72 x 150 มิลลิเมตร

​วันออกใช้

​วันที่ 12 ธันวาคม 2563

​ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.