​วิดีทัศน์แนะนำจุดสังเกตบนธนบัตร

ผอ. พี่โอม เล่าวิธีสังเกตธนบัตรอย่างง่าย ได้แบงก์ปลอมมาแล้วทำไงดีวิธีสังเกตธนบัตร ด้วยการ สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง


​การผลิตธนบัตรพอลิเมอร์ พร้อมนำชมโรงพิมพ์ธนบัตร


​ธนบัตรพอลิเมอร์


​ธนบัตรแบบ 17 (แบบ ปัจจุบัน)