​วิดีทัศน์แนะนำจุดสังเกตบนธนบัตร

​วิธีสังเกตธนบัตร ด้วยการ สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง


​การผลิตธนบัตรพอลิเมอร์ พร้อมนำชมโรงพิมพ์ธนบัตร


​ธนบัตรพอลิเมอร์


​ธนบัตรแบบ 17 (แบบ ปัจจุบัน)