​แคนาดา กับธนบัตรพอลิเมอร

แคนาดาเป็นอีกประเทศในทวีปอเมริกาที่ออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์หมุนเวียนมา 10 ปีแล้ว แม้จะออกใช้มาเป็น 10 ปี แต่เรียกได้ว่าโทนสีนี้ #ฟรุ้งฟริ้ง ที่สุดในใจแอดมินเลยครับ 

ไปดูกันครับว่า แคนาดาประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากวงจรชีวิตธนบัตรพอลิเมอร์เทียบกับธนบัตรกระดาษไว้อย่างไรบ้าง #ธนบัตรทุกเรื่อง สรุปมาให้อ่านพร้อมกันครับ

ธนบัตรพอลิเมอร์ของแคนาดาแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นออกใช้มาตั้งแต่ปี 2011-2013


ด้วยสีสันสดใส #ฟรุ้งฟริ้ง ของธนบัตรทั้ง 5 ชนิดราคา ที่ได้แบบมาจากการเปิดกว้างให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบธนบัตร เพื่อให้ธนบัตรได้สะท้อนความเป็นแคนาดาในใจประชาชนให้มากที่สุด และใช้เวลาออกแบบอยู่นานหลายปีกว่าจะออกมาให้ได้ยลโฉมและใช้กันทั่วแคนาดา


จากนั้น 19 พ.ย. 2018 ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 10 CAD ได้ออกใช้ในแนวตั้ง โดยออกแบบให้มีขนาดและโทนสีม่วงเดียวกันกับธนบัตรพอลิเมอร์แนวนอนชนิดราคา 10 CAD แม้อาจไม่ใช่ประเทศแรกที่มีธนบัตรแนวตั้ง แต่ธนบัตรพอลิเมอร์แนวตั้งนี่ก็เก๋ไก๋โดนใจหลายคนแน่ ๆ ครับ


ทั้งนี้ ธนาคารกลางแคนาดามีนโยบายทยอยออกใช้ธนบัตรใหม่ในระยะเวลาห่างกันไม่กี่ปี เพื่อปรับปรุงลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอ


ปี 2011 เป็นที่ออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคาแรก

ธนาคารกลางแคนาดาได้เผยแพร่การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากวงจรชีวิตธนบัตรพอลิเมอร์เทียบกับธนบัตรกระดาษ โดยมีสมมติฐานว่าธนบัตรกระดาษมีอายุการใช้งาน 3 ปี และพอลิเมอร์มีอายุการใช้งาน 7.5 ปี


การศึกษาครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ดังนี้

 • การผลิตวัตถุดิบ

 • การขนส่งวัตถุดิบจากหน่วยผลิตไปยังศูนย์ผลิตขั้นกลาง

 • การผลิตสินค้าขั้นกลาง (กระดาษ และพอลิเมอร์) รวมการทำบรรจุภัณฑ์

 • การพิมพ์ธนบัตร

 • การใช้น้ำไฟสำหรับการผลิต

 • บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธนบัตรสำเร็จรูป

 • การกำจัดของเสีย

 • การกระจาย (การขนส่ง การนับคัด และการจัดเก็บธนบัตร)

 • การใช้งาน การกระจาย (ผ่าน ATM)

 • การทำลายธนบัตร (การหั่นย่อย และฝังกลบ)


ผลการประเมินพบว่า ธนบัตรพอลิเมอร์ส่งผลเสียน้อยกว่า ธนบัตรกระดาษทั้งใน 3 ช่วงอายุการใช้งาน (ช่วงการผลิต ช่วงการกระจาย และช่วงการทำลาย)

จากการเทียบกันต่อ 1 หน่วยหน้าที่ (Functional unit) คือการจัดหาธนบัตรมูลค่า 2000 CAD ในเวลา 7.5 ปี ดังนี้

 1. การผลิต: การใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ทำให้ผลิตน้อยกว่าการใช้ธนบัตรกระดาษ 2.5 เท่า

 2. การกระจาย: ธนบัตรพอลิเมอร์ใช้กระบวนการกระจายน้อยกว่าธนบัตรกระดาษ 2.5 เท่า เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานกว่า และมีน้ำหนักเบากว่า

 3. การทำลาย: ธนบัตรกระดาษมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบจึงปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการฝังกลบ