วัตถุประสงค์

          สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรม "ธนบัตรน่ารู้" ประจำปี 2565 สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านเงินสดกับสถาบันการเงิน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับธนบัตรและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเงินสด โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กำหนดการอบรม จำนวน 5 รุ่น (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

  • รุ่นที่ 1  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565            เวลา  10:00 - 12:00 น
  • รุ่นที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565     เวลา  10:00 - 12:00 น.
  • รุ่นที่ 3  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565          เวลา  10:00 - 12:00 น.
  • รุ่นที่ 4  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565           เวลา  10:00 - 12:00 น.
  • รุ่นที่ 5  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565     เวลา  10:00 - 12:00 น.

การสมัครเข้าอบรมกำหนดการจัดอบรม จำนวน 5 รุ่น (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ดังนี้

– รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
– รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
– รุ่นที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม 2564
– รุ่นที่ 4 วันที่ 3 สิงหาคม 2564
– รุ่นที่ 5 วันที่ 4 สิงหาคม 2564

สรุปผลการอบรมออนไลน์ ธนบัตรน่ารู้ ประจำปี 2564


หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง “ธนบัตรน่ารู้” แบบเทปบันทึก 

การเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง “ธนบัตรน่ารู้” สำหรับสถาบันการเงิน ประจำปี 2563 

สรุปผลการอบรมออนไลน์